ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΩΝ / STORY DEVELOPMENT AND EDITING
Κωδικός8ΣΕ2
ΣχολήΚαλών Τεχνών
ΤμήμαΚινηματογράφου
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννης Μαρούδας
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019755

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Κινηματογράφου (2009-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 50
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΕπιλογής Υποχρεωτικό846

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600248134

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΤμήμα Κινηματογράφου
ΌροφοςΌροφος 2
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ (304)
ΗμερολόγιοΠέμπτη 12:30 έως 15:00
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές γνώσεις δραματουργίας, σεναριακής γραφής και, ειδικότερα, θεωρίας αφηγηματικής δομής - πλοκής.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση: α) να αξιοποιήσουν συγκεκριμένα ερεθίσματα και τεχνικές και να γράψουν ιστορίες κατάλληλες για ανάπτυξη σε σενάρια μεγάλου μήκους ταινιών β) να εφαρμόσουν δημιουργικά τις γνώσεις τους πάνω στην αφηγηματική δομή και τα δραματουργικά στοιχεία στη σύνθεση μιας κινηματογραφικής αφήγησης (π.χ. τόξα χαρακτήρων και σχέσεων, τρίπρακτη δομή, εικόνες, χώροι, σύμβολα και νοηματικά επίπεδα) γ) να διαβάζουν κριτικά τέτοιες αφηγήσεις και, σε ρόλο script editor ή και παραγωγού, να μπορούν να προσφέρουν συγκεκριμένες βελτιωτικές παρατηρήσεις σε κείμενα τρίτων δ) να μπορούν να διακρίνουν την καταλληλότητα, τη δυναμική και τους ειδικούς χειρισμούς που ο αρχικός μυθοπλαστικός πυρήνας ενέχει /απαιτεί κατά τη σεναριακή του ανάπτυξη.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
To μάθημα σκοπεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις μεθόδους ανάπτυξης ιστοριών (story development) για μεγάλου μήκους ταινίες, και στην εφαρμογή των αποκτηθεισών γνώσεων για τη δόμηση της πλοκής, και των βασικών δραματουργικών αρχών στις αφηγήσεις τους. Ανάμεσα στα ζητούμενα είναι η ανάπτυξη ιστοριών σε συνδυασμό με τη δημιουργία χαρακτήρων και σχέσεων, η αξιοποίηση των χώρων δράσης (settings) και η άσκηση σε επιμέρους θεματικές και αφηγηματικούς τρόπους. Ο χαρακτήρας του μαθήματος είναι εργαστηριακός, με ‘ζωντανή’ δημιουργική δράση στην τάξη καθώς και επεξεργασία - παρατηρήσεις σε ιστορίες και γραφές τρίτων (cross editing). Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν δοκιμαστεί και ασκηθεί στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων και δραματουργικά ισχυρών ιστοριών ως τα ‘αρχιτεκτονικά σχέδια’ για μελλοντικά σενάρια μεγάλου μήκους ταινιών.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις250,8
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο752,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών501,7
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές αξιολογούνται βάσει της ενεργού συμμετοχής τους στο μάθημα τόσο σε επίπεδο δημιουργικής γραφής και ανάπτυξης ιστοριών όσο και σε επίπεδο συμβολής με προτάσεις (editing notes) στην επεξεργασία ιστοριών τρίτων. Αναλυτικότερα, κάθε φοιτητής καταθέτει τη δουλειά του σε έναν Φάκελο, ο οποίος τελικά θα περιέχει τρεις 3 πρώτες γραφές (στην τάξη), τρία (3) editing (στην τάξη), καθώς και 3 τουλάχιστον επανασυγγραφές (στο σπίτι, σε απόσταση από την πρώτη γραφή), οι οποίες έχουν ανατροφοδοτηθεί από τις παρατηρήσεις των συμφοιτητών (editing notes), τις γενικές παρατηρήσεις του διδάσκοντα και τη συζήτηση στο μάθημα, καθώς και άλλα κείμενα και συγγενείς ταινίες που κάθε φοιτητής παρακολούθησε στο μεταξύ κ.ο.κ. Ο βαθμός κάθε ιστορίας - άσκησης συνεισφέρει το 33,3% του τελικού βαθμού του μαθήματος. Ο βαθμός κάθε ιστορίας - άσκησης αντλείται κατά 50% από την τελική γραφή και την πρόοδο σε σχέση με την αρχική γραφή (15%), και κατά 35% από το editing σε κάποιον τρίτο. (Όποιος δεν έκανε πρώτη γραφή ή editing ‘ζωντανά’ στο μάθημα, αναπληρώνει σε δεύτερο χρόνο αλλά αυτό συνεκτιμάται ανάλογα στον βαθμό του, ως έλλειμμα-μειωμένη συμμετοχή, κατά 50%, στην αντίστοιχη φάση). Τέλος, οι φοιτητές εξετάζονται προφορικά για τον τρόπο που εργάστηκαν, κυρίως μετά την πρώτη γραφή τους.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Καλλιτεχνική Ερμηνεία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
α) Huet, Anne "Το σενάριο". Πατάκης, 2008. β) Σκρουμπέλος, Θανάσης "Σενάριο, από τη θεωρία στην πράξη". Μοτίβο 2014.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
α) McKee, Robert "Story: Substance, Structure, Style and The Principles of Screenwriting". HarperEntertainment; 1st edition (November 25, 1997) β) Seger, Linda: "Making a Good Script Great". Silman-James Press, 3rd ed. 2010. γ) Vogler, Christopher "The Writers Journey: Mythic Structure for Writers", 3rd ed., Michael Wiese Production, 2007 δ) Field, Syd "Σενάριο: Η τέχνη και η τεχνική". Κάλβος, 1986. ε) Huntley, Chris "A comparison of seven story paradigms". Write Brothers 2007.
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-04-2024