ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ / LEARNING AND EDUCATION IN BYZANTIUM
ΚωδικόςΙΒΥ254
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019223

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 2020-2021

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 73
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600248666
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στο πλαίσιο του μαθήματος θα • κατανοήσουν το ιστορικό πλαίσιο της πρώιμης, μέσης και ύστερης βυζαντινής περιόδου • αποκτήσουν γνώσεις ειδικά για την εκπαίδευση στο Βυζάντιο • κατανοήσουν τη σύγκρουση και το συμβιβασμό ελληνισμού και χριστιανισμού • αντιληφθούν τους δεσμούς της βυζαντινής γραμματείας με την αντίστοιχη αρχαία ελληνική • κατανοήσουν τον πρακτικό και ηθικοπλαστικό σκοπό της βυζαντινής εκπαίδευσης σε όλες της βαθμίδες της • αντιληφθούν τη θέση και τον αντίκτυπο της βυζαντινής παιδείας και εκπαίδευσης στη βυζαντινή κοινωνία • κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο η εκπαίδευση συνέβαλλε στη καλλιέργεια των αυτοκρατόρων και των μελών της στρατιωτικής και πολιτικής αριστοκρατίας • αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να προσφέρουν υπηρεσίες στους τομείς της Εκπαίδευσης (Διδασκαλία της Ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) • εξασκηθούν στην προφορική και γραπτή παρουσίαση των ιδεών/επιχειρημάτων τους
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα θα επικεντρωθεί στην παιδεία και την εκπαίδευση στο Βυζάντιο. Aρχικά, θα παρουσιαστούν εισαγωγικές πληροφορίες για την κοσμική και εκκλησιαστική εκπαίδευση, οι συναφείς πρωτογενείς πηγές καθώς και οι τάσεις και τα πορίσματα της σύγχρονης έρευνας για το θέμα. Θα εξεταστεί το ιστορικό πλαίσιο κάθε εποχής και θα γίνει λόγος για τις διαφορετικές βαθμίδες της εκπαίδευσης, την εκπαιδευτική πολιτική των αυτοκρατόρων και τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους επιφανέστερους λογίους που άφησαν το «αποτύπωμά» τους στην παιδεία και την κοινωνία. Μαθήματα Αναλυτική περιγραφή μαθήματος ανά εβδομάδα (Syllabus) Εβδομάδα #1 Εισαγωγή στο μάθημα: βασικές πληροφορίες για την εκπαίδευση στο Βυζάντιο, πηγές, απόψεις σύγχρονης έρευνας και ύλη του μαθήματος. Εβδομάδα #2 Καθηγητές και δάσκαλοι στο Βυζάντιο: Διδακτικές μέθοδοι και εκπαιδευτική φιλοσοφία. Εβδομάδα #3 Εκπαίδευση και Παιδεία κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο Εβδομάδα #4 Εκπαίδευση και Παιδεία κατά τους σκοτεινούς αιώνες και την περίοδο της Εικομαχίας Εβδομάδα #5 Μακεδονική Αναγέννηση Εβδομάδα #6 Μακεδονική Αναγέννηση Εβδομάδα #7 Εκπαίδευση και Παιδεία κατά τον 11ο αιώνα. Εβδομάδα #8 Εκπαίδευση και Παιδεία την Εποχή των Κομνηνών Εβδομάδα #9 Εκπαίδευση και Παιδεία στην Αυτοκρατορία της Νίκαιας και το κράτος της Ηπείρου Εβδομάδα #10 Παλαιολόγεια αναγέννηση των γραμμάτων Εβδομάδα #11 Παλαιολόγεια αναγέννηση των γραμμάτων Εβδομάδα #12 Βυζαντινοί λόγιοι στη Δύση Εβδομάδα #13 Επανάληψη και προετοιμασία για τις εξετάσεις
Λέξεις Κλειδιά
Εκπαίδευση, λόγιοι, πολιτισμός, γλώσσα, ιστορία, Βυζάντιο
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις125
Συγγραφή εργασίας / εργασιών30
Εξετάσεις25
Σύνολο180
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή ή προφορική εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Νigel Wilson, Οι λόγιοι στο Βυζάντιο, Αθηνα 1991.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Α. Βακαλούδη, Αγωγή και μόρφωση των παιδιών και των εφήβων στο πρώιμο Βυζάντιο: Αρχαίες ελληνικές και σύγχρονες διδακτικές και παιδαγωγικές αντιλήψεις στα έργα των πατέρων της Εκκλησίας, Θεσσαλονίκη 2013. H.-G. Georg Beck, Η βυζαντινή χιλιετία, Αθήνα 1992. C. Holmes/J. Waring (εκδ.), Literacy, Education and Manuscript Transmission in Byzantium and Beyond, Leiden 2002. H. Hunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία: Η λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών, τόμοι 1-3, Αθήνα 1987-1994. Ι. Καραγιαννόπουλος, Πηγαί της Βυζαντινής Ιστορίας, Θεσσαλονίκη 2007. Α. Καρπόζηλος, Βυζαντινοί ιστορικοί και χρονογράφοι, τόμοι 1-3, Αθήνα 1997-2009. Γεώργιος Κωνσταντινίδης, Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο: Από την πρώιμη περίοδο έως τον 11ο αιώνα, Θεσσαλονίκη 2011. P. Lemerle, Ο πρώτος βυζαντινός ουμανισμός. Σημειώσεις και παρατηρήσεις για την εκπαίδευση και την παιδεία στο Βυζάντιο από τις αρχές ώς τον 10ο αιώνα, Αθήνα 1981. Κ.-E Πλακογιαννάκης, Δημόσιος και ιδιωτικός βίος και πολιτισμός των βυζαντινών: Γλώσσα, γράμματα, παιδεία, υμνογραφία, χρονολογικό σύστημα, Αθήνα 2002. T. Talbot-Rice, O Δημόσιος και ιδιωτικός βίος των Βυζαντινών, Αθήνα 2006. T. Shawcorss/Ida Toth (εκδ.), Reading in the Byzantine Empire and Beyond, Cambridge 2018. Γ. Τσαμπής, Η παιδεία στο χριστιανικό Βυζάντιο, Αθήνα 1999.
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-07-2022