ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ / ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ / ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ / HISTORY OF THE EASTERN QUESTION
ΚωδικόςΙΝΧ451
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600022394

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 2020-2021

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 45
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ / ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600248824
Τύπος Μαθήματος
Γενικών Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές/τριες θα γνωρίσουν την ιστορία του Ανατολικού Ζητήματος, ιδιαίτερα την περίοδο του 19ου – αρχές 20ού αι., τις επιπτώσεις του Ζητήματος στον Ελληνισμό του Πόντου. Θα εξοικειωθούν με τη σχετική βιβλιογραφία και τους χάρτες της περιόδου.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα εξετάζονται πτυχές του Ανατολικού Ζητήματος στον 19ο και 20ό αιώνα, και συγκεκριμένα ό,τι σχετίζεται με την προσπάθεια των Μ. Δυνάμεων να ελέγξουν τμήματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στα οποία η παρουσία του αλύτρωτου Ελληνισμού ήταν δημογραφικά και οικονομικά έντονη και δυναμική. Ειδικότερη αναφορά γίνεται στη διείσδυση των Μεγάλων Δυνάμεων στη Μ. Ασία, με έμφαση στον Πόντο.
Λέξεις Κλειδιά
Ανατολικό Ζήτημα, Πόντος, Μ. Δυνάμεις, Έλληνες του Πόντου
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
 • χάρτες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις117
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων30
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων15
Συγγραφή εργασίας / εργασιών15
Εξετάσεις3
Σύνολο180
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές αξιολογούνται με γραπτές εξετάσεις: ερωτήσεις σύντομης και εκτενούς ανάπτυξης, πολλαπλής επιλογής, ασκήσεις σε χάρτη. Προαιρετική είναι η εκπόνηση ατομικής εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Κυριάκος Στ. Χατζηκυριακίδης, Το Ελντοράντο της Ανατολής. Η διείσδυση των ευρωπαϊκών εταιρειών στα μεταλλεία της Μικράς Ασίας (1861-1923), εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2008 ή Άρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού – Ευρ. Γεωργανόπουλος – Κυρ. Χατζηκυριακίδης, Οι Έλληνες του Πόντου και η Οθωμανική Αυτοκρατορία (1461-1923), Αρχείον Πόντου – Παράρτημα 36, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα 2015.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Κυριάκος Στ. Χατζηκυριακίδης, «Η Οικονομία του βιλαετίου Τραπεζούντας μέσα από τις εμπορικές εκθέσεις του Βρετανού προξένου Alfred Biliotti (1873-1885)», Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Ποντιακών Ερευνών, University Studio Press, υπό έκδοση. Ι. Κ. Χασιώτης (επιμ.), Οι Έλληνες της Ρωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης, Θεσσαλονίκη 1997. Ευριπίδης Γεωργανόπουλος, Το Νεοτουρκικό Κίνημα και οι επιπτώσεις του στον Ελληνισμό του Πόντου 1908-1914, εκδ. Αφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2001. Α. Üner Turgay, “Ottoman British Trade through Southeastern Black Sea Ports during the Nineteenth Century”, στο Économie et Sociétés dans l’ Empire Ottoman (fin du XVIIIe-Début du XXe siècle), επιμ. Jean-Louis Bacqué Grammont – Paul Dumont, Centre National de la Recherche Scientifique, Παρίσι 1983, σ. 297-315. Charles Issawi, The Economic History of Turkey, 1800-1914, The University of Chicago Press, Σικάγο 1980. Musa Şaşmaz, Ingiliz Belgelerine Göre Trabzon Vilayeti Ticari Raporlarι, 1830-1914 (Trade Reports of the Trebizond Province on British Documents, 1830-1914), v. 1-3, Türk Tarih Kurumu, Άγκυρα 2014. Fuat Dundar, Ο Κώδικας της Σύγχρονης Τουρκίας. Η Μηχανική των Εθνοτήτων της «Ένωσης και Προόδου» (1913-1918), Ν. Ουζούνογλου κ.ά. (μτφρ.-επιμ.), Αθήνα 2014. Özgür Yιlmaz, “Victor Fontanier’nin Trabzon Konsolosluğu (1830-1832)”, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM) 35 (2014), 153-195. Johann Manzenreiter, Die Bagdadbahn, Studienverlag N. Brockmeyer, Μπόχουμ 1982. Jacques Thobie, Intérêts et impérialisme français dans l' Empire ottoman, 1895-1914, Παρίσι 1977. Θεοδόσης Αρ. Κυριακίδης, Η θρησκευτική διείσδυση της Δύσης στην Ανατολή. Οι Ρωμαιοκαθολικές ιεραποστολές στον Πόντο, Θεσσαλονίκη 2018. Για το Ανατολικό Ζήτημα Σ. Θ. Λάσκαρις, Διπλωματική ιστορία της Ελλάδος, 1821-1914, Αθήνα 1947. - Μ. Θ. Λάσκαρις, Το Ανατολικόν Ζήτημα, 1800-1923, τόμ. 1 (1800-1878), Θεσσαλονίκη 1948 (Θεσσαλονίκη 2006, εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ). - Ι. Κ. Χασιώτης, Οι ευρωπαϊκές Δυνάμεις και η Οθωμανική Αυτοκρατορία (15ος – αρχές 19ου αι.), Θεσσαλονίκη 1976 (Θεσσαλονίκη 2005, εκδόσεις ΒΑΝΙΑΣ). - Ι. Κ. Χασιώτης, «Ανατολικό Ζήτημα», Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, τ. 9, Αθήνα 1981, σ. 43-48. - Ed. Driault, Το Ανατολικό Ζήτημα: από τις αρχές του έως τη Συνθήκη των Σεβρών, Αθήνα 1997. - Θ. Βερέμης - Ι. Κολιόπουλος, Ελλάς. Η σύγχρονη συνέχεια, από το 1821 μέχρι σήμερα, Αθήνα 2006. - Παν. Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. - Εκδοτική Αθηνών, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΓ΄ & ΙΔ΄, Αθήνα 1977. - M.S. Anderson, The Eastern Question, 1774-1923, Νέα Υόρκη 1966. - M.S. Anderson, The Great Powers and the Near East, 1774-1923, Λονδίνο 1970. - D. Dakin, Η ενοποίηση της Ελλάδας 1770-1923, Αθήνα 1989 (εκδόσεις ΜΙΕΤ). - B. Jelavich, The Ottoman Empire: the Great Powers, and the Straits Question, 1870-1887, Bloomington 1973. - A. L. Macfie, The Eastern Question, 1774-1923, Λονδίνο 1996. - Ευάγγ. Κωφός, Η Ελλάδα και το Ανατολικό Ζήτημα 1875-1881, Αθήνα 2001.
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-02-2024