ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ / INTRODUCTION TO THE PEDAGOGY OF THEATRE
ΚωδικόςΦΡ0203
ΣχολήΚαλών Τεχνών
ΤμήμαΘεάτρου
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΜυρτώ Πίγκου ρεπούση
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013835

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Θεάτρου (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 100
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό635

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600249036
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να: 1. Γνωρίζουν βασικές παιδαγωγικές θεωρίες και επιδραστικούς θεωρητικούς της εκπαίδευσης οι οποίοι καθόρισαν την ανάπτυξη και την εξέλιξη του Θεάτρου στην Εκπαίδευση. 2. Γνωρίσουν και να συνδυάσουν το έργο σημαντικών καλλιτεχνών και θεατρανθρώπων με σημαντικές παιδαγωγικές διαστάσεις. 3. Γνωρίζουν την παιδαγωγική αξία της θεατρικής αγωγής για την αισθητική, προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των συμμετεχόντων. 4. Να συνδέουν τις θεατροπαιδαγωγικές προσεγγίσεις με τις αντίστοιχες παιδαγωγικές και θεατρικές θεωρίες από τις οποίες προέρχονται. 5. Να κατανοούν και να αναγνωρίζουν τις παιδαγωγικές δυνατότητες του θεάτρου σε επίπεδο α) προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης των μαθητών/τριών β) μάθησης και απόκτησης γνώσεων γ) ανάπτυξης δυναμικής της τάξης ως ομάδας και του σχολείο ως κοινότητα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα επικεντρώνεται σε διαφορετικές παιδαγωγικές θεωρίες μέσα από το έργο σημαντικών θεωρητικών της παιδαγωγικής και της εκπαίδευσης οι οποίες διαμορφωσαν τις κυρίαρχες μεθοδολογίες στον τομέα του Θεάτρου στην Εκπαίδευση. Στο ίδιο πλαίσιο, οι φοιτητές/τριες εισαγάγονται στα δομικά στοιχεία του θεάτρου τα οποία αξιοποιούνται στην εκπαίδευση και αναλύεται η παιδαγωγική – εκπαιδευτική διάσταση του έργου σημαντικών ανθρώπων του θεάτρου το οποίο λειτούργησε συνδυαστικά με τις παιδαγωγικές θεωρίες στη δημιουργία και την εξέλιξη του τομέα του Θεάτρου στην Εκπαίδευση. Διάγραμμα Μαθημάτων ΜΑΘΗΜΑ 1ο: Εισαγωγή στην οργάνωση της σχολικής γνώσης: αναλυτικό πρόγραμμα, παιδαγωγική, αξιολόγη. ΜΑΘΗΜΑ 2ο: Μεταδραματικό Θέατρο και Θέατρο στην Εκπαίδευση. ΜΑΘΗΜΑ 3ο: Παιδαγωγικές αρχές: Bruner και Vygotsky. ΜΑΘΗΜΑ 4ο: Παιδαγωγικές αρχές: Paulo Freire και κριτική παιδαγωγική. ΜΑΘΗΜΑ 5ο: Παιδαγωγικές προσεγγίσες και Μεθοδολογίες Θεάτρου στην Εκπαίδευση (Θεατρικό Παιχνίδι, Εκπαιδευτικό Δράμα). ΜΑΘΗΜΑ 6ο: Στανισλάβσκι, Μπρεχτ και Μπρούκ στο Θέατρο στην Εκπαίδευση. ΜΑΘΗΜΑ 7ο: Μποαλ και Θέατρο στην Εκπαίδευση: η κοινωνική διάσταση. ΜΑΘΗΜΑ 8ο: Αναλυτικό πρόγραμμα και αξιολόγηση: είδη και παραδείγματα στο Θεάτρο στην Εκπαίδευση. ΜΑΘΗΜΑ 9ο: Σύγχρονοι Γραμματισμοί (κοινωνικός και τεχνολογικός γραμματισμός) και Θέατρο στην Εκπαίδευση. ΜΑΘΗΜΑ 10ο: Από τη θεώρία στην πράξη: σχεδιάζοντας το αναλυτικό πρόγραμμα του θεάτρου. ΜΑΘΗΜΑ 11ο: Από τη θεωρία στην πράξη: σχεδιάζονατας θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα και εργαστήρια. ΜΑΘΗΜΑ 12ο: Παρουσιάσεις ομαδικών εργασιών. ΜΑΘΗΜΑ 13ο: Παρουσιάσεις ομαδικών εργασιών.
Λέξεις Κλειδιά
Θέατρο στην Εκπαίδευση, παιδαγωγική, αναλυτικό πρόγραμμα, αξιολόγοση, θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
ppt, e-learning
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις200,8
Σεμινάρια100,4
Εργαστηριακή Άσκηση90,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων512,0
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων120,5
Εκπόνηση μελέτης (project)200,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση με ομαδική εργασία (παρουσιάση) και γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Μυρτώ Πίγκου-Ρεπούση, Εκπαιδευτικό Δράμα: από το θέατρο στην εκπαίδευση, Καστανιώτης, Αθήνα 2019.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Στανισλάφσκι, Κ. (1999) Πλάθοντας ένα ρόλο, μτφ Νίκας, Αθήνα: Γκόνης Frank, A. και Jones, K. (1999) “Lessons from Brecht: a Brechtian approach to drama, texts and education” στο Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance, 4:2, 181-200. Bernstein, B. (1973) «Περί ταξινόμησης και περιχάραξης της εκπαιδευτικής γνώσης» στο Bernstein, B. Παιδαγωγικοί Κώδικες και Κοινωνικός Έλεγχος, μτφρ Σολομών Ιωσήφ (1991), (2η έκδοση) Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια (σ. 63-108) Apple, M. και King, N. (2005) «Οικονομία και έλεγχος στην καθημερινή σχολική ζωή» στο Ιδεολογία και αναλυτικά προγράμματα, μτφ Δαρβέρης Τάσος, Θεσσαλονική: Παρατηρητής (σ. 95-129) Freire, P. (1998) “There is no teaching without learning” στο Pedagogy of Freedom, London: Rowman & Littlefield (σ. 29-49) Gardner, H. (2011) The Unschooled Mind, New York: Basic Books (σ. xiii-1, 91-155) Bruner, J., (2006) In Search of Pedagogy, Vol. 1, London and New York: Routledge (σ. 57-67) ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Όλα τα βιβλία του Υπουργείου Παιδείας για όλες τις τάξεις υπάρχουν στην ιστοσελίδα: http://dschool.edu.gr/ Δίκτυο για το θέατρο στην εκπαίδευση/ http://www.theatroedu.gr IDEA/ http://www.idea-org.net New Theatre Quarterly (NTQ)/ http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=NTQ Theatre Research International (University of Mainz/ Institute für Theaterwissenschaft)/ www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we07/index.html Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy/ http://www.tandfonline.com/toc/cjet20/current#.VMXuzi7OXIU London Drama/ www.londondrama.org National Drama Magazine/ www.nationaldrama.co.uk Australian Script Center/ www.ozscript.org Lowdown/ Australian Youth Performing Arts Magazine/ http://carclew.com.au/lowdown International Journal of Education and the Arts/ www.ijea.org
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-12-2021