ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ / INTRODUCTION TO BYZANTINE HISTORY
ΚωδικόςΙΒΥ151
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019191

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 2020-2021

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 148
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό215

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600250793
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι θα • κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά του επιστημονικού πεδίου της Βυζαντινής Ιστορίας • εξοικειωθούν με τα χρονικά όρια, τις τομές και τις περιόδους που το αποτελούν και θα κατανοήσουν τον συναφή επιστημονικό προβληματισμό για τα θέματα αυτά • εξοικειωθούν με την επιστημονική ορολογία του πεδίου • γνωρίσουν βασικούς μελετητές που ανέπτυξαν το πεδίο και διαμόρφωσαν την εξέλιξή του • γνωρίσουν τις βοηθητικές επιστήμες που το υπηρετούν
Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα εξετάζει τη μετάβαση από την αρχαία στη Μεσαιωνική εποχή, τη σταδιακή διαμόρφωση μιας νέας αυτοκρατορίας με κέντρο την Κωνσταντινούπολη, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, την εξέλιξη και την παρακμή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (324-1453). Εβδομάδα #1 Γενική εισαγωγή, ορολογία για το Βυζάντιο και επισκόπηση των βυζαντινών σπουδών Εβδομάδα #2 Γεωγραφικά όρια του Βυζαντίου και περιοδολόγηση της Βυζαντινής Ιστορίας Εβδομάδα #3 Πηγές Βυζαντινής Ιστορίας Ι Εβδομάδα #4 Πηγές της Βυζαντινής Ιστορίας ΙΙ – Βοηθητικές επιστήμες Εβδομάδα #5 Από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη. Ο Μ. Κωνσταντίνος και η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης. Οι συντελεστές της Bυζαντινής Iστορίας. Πολιτική θεωρία. Εβδομάδα #6 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και επισκόπηση των γεγονότων της περιόδου (324-565): Εξωτερικοί εχθροί, αιρέσεις, Οικουμενικές Σύνοδοι, Εσωτερικές εξελίξεις Εβδομάδα#7 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και επισκόπηση των γεγονότων της περιόδου (565-867): Η κατάσταση στη Βαλκανική, στη Δύση και το μέτωπο της Ανατολής. Εμφάνιση των Αράβων και απειλή της Κωνσταντινούπολης, η δυναστεία των Ισαύρων, Εικονομαχία Εβδομάδα #8 Η εποχή της Μακεδονικής δυναστείας (867-1025): Επιθετικές νικηφόρες επιχειρήσεις εναντίον Αράβων και Βουλγάρων, Βυζάντιο και Δύση, Νομοθετικό έργο. Εβδομάδα #9 Η παρακμή του 11ου αιώνα (1025-1081). Κομνηνοί και Άγγελοι (1081-1204): Νέοι εχθροί, Σταυροφορίες και άλωση του 1204 Εβδομάδα #10 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και επισκόπηση των γεγονότων της περιόδου (1204-1453): Το Βυζάντιο της περιφέρειας, η ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης και η οθωμανική επέκταση Εβδομάδα #11 Η Άλωση (1453) Εβδομάδα #12 Η κληρονομιά και η ακτινοβολία του Βυζαντίου Εβδομάδα #13 Επανάληψη και προετοιμασία για τις εξετάσεις
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις65
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων82.5
Εξετάσεις2.5
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ι. Ε. Καραγιαννόπουλος, Το Βυζαντινό Κράτος. Θεσσαλονίκη 2001, 4η έκδοση, (εκδ. ΒΑΝΙΑΣ) R.-J. Lilie, Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία, ελλην. μετάφρ. Χ. Δ. Τσατσούλης, Αθήνα 2011 (εκδ. ΗΡΟΔΟΤΟΣ). R.-J. Lilie, Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία, ελλην. μετάφρ. Χ. Δ. Τσατσούλης, Αθήνα 2011 (εκδ. ΗΡΟΔΟΤΟΣ).
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
H. Ahrweiler, Γιατί το Βυζάντιο, Αθήνα 2009. -A. Cameron, Οι Βυζαντινοί, Αθήνα 2009. -Αικ. Xριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία. Α΄ 324-610, δεύτερη έκδοση, Θεσσαλονίκη 1993. -Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Το πολίτευμα και οι θεσμοί της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 324-1204. Κράτος-Διοίκηση-Οικονομία-Κοινωνία, Αθήνα 2004. -J. Herrin, Τι είναι το Βυζάντιο, Αθήνα 2008. -Ι. Ε. Καραγιαννόπουλος, Η βυζαντινή ιστορία από τις πηγές, Θεσσαλονίκη 21996. -Ι. Koder, Το Βυζάντιο ως χώρος. Εισαγωγή στην ιστορική γεωγραφία της Ανατολικής Μεσογείου στη βυζαντινή εποχή, Θεσσαλονίκη 2005. -Ο Βυζαντινός Κόσμος, τ. Α΄: Η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (330-641), επιμέλεια C. Morrisson, (ελλην. μετάφρ. Αναστασία Καραστάθη), Αθήνα 2007. -Στ. Ράνσιμαν, Βυζαντινός Πολιτισμός, Αθήνα 1969. -Α. Σαββίδης, Ιστορία του Βυζαντίου με αποσπάσματα από τις πηγές, εκδ. Πατάκη, 3η έκδοση, Αθήνα 2006
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-04-2021