ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ – ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ – ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ / CLASSICAL ARCHAEOLOGY: HELLENISTIC – ROMAN PERIOD
ΚωδικόςΑΚΛ502
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019217

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 2020-2021

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 50
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣΥποχρεωτικό ΕιδίκευσηςΧειμερινό/Εαρινό-7

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ – ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600250834
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- να εξοικειωθούν με την αρχαιολογία και την τέχνη της ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου. - να μελετήσουν τη σχετική βιβλιογραφία και με τη χρήση αυτής να αναπτύξουν περαιτέρω τις κριτικές και συνθετικές τους ικανότητες. - να εμβαθύνουν παράλληλα σε ένα ειδικό θέμα της περιόδου σχετικό με την αρχαιολογία και την τέχνη. - να ευαισθητοποιηθούν σε μεθοδολογικά και πρακτικά ζητήματα σχετικά με το συγκεκριμένο πεδίο μελέτης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα επικεντρώνεται στην αρχαιολογία και την τέχνη του ελληνιστικού και ρωμαϊκού πολιτισμού από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου έως και την ύστερη αρχαιότητα. Θα παρουσιαστούν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα των διαφόρων κατηγοριών της ελληνιστικής και ρωμαϊκής τέχνης, όπως της αρχιτεκτονικής, της γλυπτικής, της ζωγραφικής και της μικροτεχνίας και θα εξεταστούν οι παράγοντες που συνέβαλαν στην εξέλιξή τους. Για το σκοπό αυτό τα μνημεία της κάθε περιόδου θα ενταχθούν στο ιστορικό τους πλαίσιο και θα συζητηθούν σε σχέση με τις πολιτικές και κοινωνικές δομές αλλά και την οικονομική οργάνωση της περιόδου αυτής. Επιπλέον οι φοιτητές δύνανται να εξασκηθούν και να εμβαθύνουν σε επιμέρους τομείς με επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.
Λέξεις Κλειδιά
Ελληνιστική τέχνη, Ρωμαϊκή τέχνη, Ελληνιστική εποχή, Ρωμαϊκή εποχή, Ελληνιστικός πολιτισμός, ρωμαϊκός πολιτισμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Στη διδασκαλία χρησιμοποιείται power-point και η πλατφόρμα e-learning του ΑΠΘ.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις65
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων95
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων22.5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών25
Εξετάσεις2.5
Σύνολο210
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εξετάσεις γραπτές ή προφορικές
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
H. Lauter, Αρχιτεκτονική των ελληνιστικών χρόνων (μετ. Ε. Ρομποτή, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2017). R.R.R. Smith, Ελληνιστική πλαστική (μετ. Δ. Κουτσούμπα, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2009) J. J. Pollitt, Η τέχνη στην ελληνιστική εποχή (μετ. Α. Γκαζή, εκδ. Παπαδήμα, Αθήνα 1994) N. H. Ramage – A. Ramage, Ρωμαϊκή τέχνη, 2η έκδοση (μετ. Δ. Δημητριάδου, επιμ. Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου, εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2018) H. von Hesberg, Ρωμαϊκή αρχιτεκτονική (μετ. Χ. Παπαγεωργίου, επιμ. Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2009). Β. Ευαγγελίδης, Η Αγορά των πόλεων της Ελλάδας από τη ρωμαϊκή κατάκτηση ως τον 3ο αιώνα π.Χ. (εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2010). R. T. Neer, Τέχνη και Αρχαιολογία του ελληνικού κόσμου περ. 2500 – περ. 150 π.Χ. (μετ. Α. Καλλέγια, Αθήνα: Ινστιτούτο του Βιβλίου – Καρδαμίτσα, 2018) Τ. Hölscher, Κλασική αρχαιολογία. Βασικές γνώσεις (μετ. Π. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2019) Chr. Howgego, Η αρχαία ιστορία μέσα από τα νομίσματα (μετ. Μ. Ζαχαριάδου, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2009)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
P. Bol (επιμ.), Die Geschichte der antiken Bildhauerkunst III. Hellenistische Plastik P. Bol (επιμ.), Die Geschichte der antiken Bildhauerkunst IV. Plastik der römischen Kaiserzeit bis zum Tode Kaiser Hadiranus
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-04-2020