ΡΩΜΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι: ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙA

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΡΩΜΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι: ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙA / ROMAN HISTORY Ι: POLITICAL INSTITUTIONS - POLITICAL IDEOLOGY
ΚωδικόςΙΡΩ501
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019276

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 2020-2021

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 4
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΙΣΤΟΡΙΑΣΥποχρεωτικό ΕιδίκευσηςΧειμερινό/Εαρινό-7

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΡΩΜΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι: ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙA
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600250841
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι θα • εξοικειωθούν με τη θεματική ενότητα στο σύνολό της • μπορούν να αποτιμήσουν διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις γι’ αυτήν • εμβαθύνουν παράλληλα σε ένα ειδικό θέμα της περιόδου • αναπτύξουν περαιτέρω τις κριτικές και συνθετικές τους ικανότητες στην παραγωγή γραπτού λόγου με τη χρήση πηγών και βιβλιογραφίας • θα βελτιώσουν τη δυνατότητά τους να αποτιμούν και να αξιολογούν ιστορικά ερωτήματα επιχειρηματολογώντας κατάλληλα • εξοικειωθούν με διεπιστημονικές προσεγγίσεις της θεματικής ενότητας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εξετάζονται θέματα σχετικά με τη διαμόρφωση και λειτουργία των θεσμών, οι οποίοι καθόρισαν την πολιτειακή και ιδεολογική φυσιογνωμία της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας (libera Res Publica), όπως, εν συνεχεία, και του αυτοκρατορικού καθεστώτος (principatus).
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Στη διδασκαλία χρησιμοποιείται power-point και η πλατφόρμα e-learning του ΑΠΘ. Επικοινωνία με emails.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια65
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων95
Συγγραφή εργασίας / εργασιών45
Εξετάσεις5
Σύνολο210
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση βασίζεται (α) στη γραπτή (50%) και , ακολούθως, (β) την προφορική (30%) εξέταση της καθορισμένης βιβλιογραφίας της θεματικής ενότητας, καθώς και (γ) στην εκπόνηση γραπτής εργασίας έως 5.000 λέξεων (20%) που βασίζεται σε δευτερεύουσες ή/και εκδομένες πηγές και βιβλιογραφία, παραδοτέα έως τη λήξη των μαθημάτων. Ειδικότερα αξιολογείται η βιβλιογραφική έρευνα, η κριτική των πηγών, η έκφραση, η σωστή εφαρμογή του συστήματος παραπομπών. Διαθέσιμος οδηγός εκπόνησης εργασιών στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Κ.Μπουραζέλης, Οι Τρόφιμοι της Λύκαινας, ΜΙΕΤ 2017.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
G. Alföldy, Ιστορία της ρωμαϊκής κοινωνίας (μετάφραση Άγγελος Χανιώτης), Αθήνα 1992. K.Bringmann, A History of the Roman Republic, Cambridge 2007. M. Crawford, Η Ρεπουμπλικανική Ρώμη (μτφρ. Ν. Ρουμπέκας, Ο. Παναγιωτίδου), Θεσσαλονίκη 2016 Jean Andreau - Raymond Descat, Δούλος στην Ελλάδα και τη Ρώμη (μτφρ. Δ. Παπαδουκάκης), Αθήνα 2013. Cambridge Ancient History (second edition), volumes VII.2, VIII, ΙΧ. N. Rosenstein, R. Morstein-Marx (επιμ.), A Companion to the Roman Republic, Oxford 2006. A. Lintott, Imperium Romanum. Politics and Administration, London 1993 H. Flower (ed.), The Cambridge Companion to the Roman Republic, Cambridge 2004. W. M. Beard- M. H. Crawford, Rome in the Late Republic, London 1985. Cl. Nicolet (ed.), Rome et la conquete du monde mediterraneen tome 1. Les structures de l' Italie Romaine, Paris 1977. Cl. Nicolet, The World of the Citizen in Republican Rome, London 1980. P. A. Brunt, Social Conflicts in the Roman Republic, London 1971. P. A. Brunt, The Fall of the Roman Republic, Oxford 1988 E. T. Salmon, Roman Colonization, London 1969. A. N. Sherwin-White, Roman Citizenship, Oxford 1973 (second edition) P. A. Brunt, Italian Manpower, Oxford 1987 (revised edition) T. W. Potter, Roman Italy, London 1987. M. Humbert, Municipium et civitas sine suffragio, Paris 1978. W. Kunkel, An Introduction to Roman Legal and Constitutional History, Oxford 1973 (second edition) D. Stockton, The Gracchi, Oxford 1979 A. Lintott, Violence in Republican Rome, Oxford 1968 F. Hinard, Les proscriptions de la Rome republicain, Rome 1985 E. S. Gruen, The Last Generation of the Roman Republic, Berkeley-Los Angeles 1974. W. Nippel, Public Order in Ancient Rome, London 1995. H. Mouritsen, Plebs and Politics in the Late Roman Republic, New York 2001. F. Millar, The Crowd in Rome in the Late Republic, Ann Arbor 1998. R.Syme, The Roman Revolution,1939. P. Vanderbroeck, Popular Leadership and Collective Behavior in the Late Roman Republic, Amsterdam 1987.
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-05-2020