ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ / BYZANTINE HISTORY: POLITICS, DEFENCE AND DIPLOMACY
ΚωδικόςΙΒΥ503
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019280

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 2020-2021

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 5
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΙΣΤΟΡΙΑΣΥποχρεωτικό ΕιδίκευσηςΧειμερινό/Εαρινό-7

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600250842
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Συνιστάται να μην επιλέγεται από τους φοιτητές, αν δεν έχουν κατοχυρωθεί τα ΙΒΥ 151, ΙΒΥ 651 και ΙΒΥ 652
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι θα • εξοικειωθούν με συγκεκριμένους θεματικούς τομείς και να εμβαθύνουν περαιτέρω σε ερευνητικά προβλήματα της Βυζαντινής Ιστορίας • μπορούν να αποτιμήσουν διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις για συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν στη θεσμική οργάνωση και την εσωτερική και εξωτερική πολιτική και στρατιωτική ιστορία του Βυζαντινού κράτους • εμβαθύνουν παράλληλα σε ειδικό θέμα της θεματικής ενότητας σχετικό με τους τομείς της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής και τις σχέσεις του Βυζαντίου με γειτονικά κράτη και φύλα (διπλωματία, στρατιωτική οργάνωση, πολεμικές επιχειρήσεις). • αναπτύξουν περαιτέρω τις κριτικές και συνθετικές τους ικανότητες στην παραγωγή γραπτού λόγου με τη χρήση βυζαντινών πηγών και σύγχρονης βιβλιογραφίας • θα βελτιώσουν τη δυνατότητά τους να αποτιμούν και να αξιολογούν ιστορικά ερωτήματα επιχειρηματολογώντας κατάλληλα γι' αυτά • εξοικειωθούν με διεπιστημονικές προσεγγίσεις της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γενικό περιεχόμενο: Όπως υποδηλώνεται σαφώς στον τίτλο του, βασικό αντικείμενο ενασχόλησης του συγκεκριμένου μαθήματος (Υποχρεωτικό Ειδίκευσης - Θεματικής Ενότητας / ΥΕΙΔ) αποτελεί η ανάλυση –κυρίως δια της προσέγγισης ευρύτερης βιβλιογραφικής ύλης– τριών κυρίως (ή ειδικά ενός εξ αυτών), διακριτών αλλά και αλληλοσυνδεόμενων, ερευνητικών θεματικών της Βυζαντινής Ιστορίας: Πολιτική, Άμυνα και Διπλωματία της λεγόμενης «Ρωμαίων πολιτείας» ή απλώς «Ρωμανίας», δηλαδή του ανατολικού τμήματος της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας (324-1453), όπως αυτές σημειώθηκαν ή ασκήθηκαν καταρχάς στο στενό γεωπολιτικό της πυρήνα (Κωνσταντινούπολη, Στενά, κόσμος Αιγαίου αλλά και στον ευρύτερο γεωγραφικό (χερσαίο και θαλάσσιο) κόσμο της ανατολικής Μεσογείου (που η ίδια επίσης εξουσίαζε ή επηρέαζε άμεσα), των όμορων περιοχών της και ακόμη μακρύτερα κατά τους τελευταίους αιώνες της ύστερης αρχαιότητας (ca. 4ος - αρχές 7ου αι.) και τους μετέπειτα μεσαιωνικούς χρόνους (ca. μέσα 7ου - μέσα 15ου αι.). Οι ανωτέρω θεματικές καλύπτουν τα κύρια ερευνητικά θέματα της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής του Βυζαντίου εστιάζοντας ειδικά στους τομείς της προστασίας των ορίων και της εσωτερικής επικράτειας του κράτους (σύνορα, στρατιωτική οργάνωση, πόλεμοι, μάχες, επιχειρήσεις, εισβολές κλπ.) αλλά και της τέχνης και πρακτικής της διεξαγωγής ποικίλων διαπραγματεύσεων με τρίτα μέρη (αποστολή πρεσβειών σε οργανωμένα κράτη ή φυλετικές ή άλλες ανθρώπινες ομάδες, καταβολή πάκτων, αποστολή δώρων, σύναψη συνθηκών ή συμφωνιών, παρακολούθηση / εποπτεία και έλεγχος γειτονικών ή και πιο μακρινών περιοχών κλπ.). Το μάθημα αναφέρεται παράλληλα στις διαφορετικές ιστοριογραφικές προσεγγίσεις των συγκεκριμένων ερευνητικών προβλημάτων. Η βυζαντινή μελέτη, ανάπτυξη και εφαρμογή των προαναφερθέντων θεωρητικών και πρακτικών πεδίων, αλλά και των ανάλογων ιδεολογικών πλαισίων, θεσμών, μηχανισμών και δράσεων που συνδέονταν άμεσα με αυτά, βασίστηκαν οπωσδήποτε εν μέρει στην παλαιότατη ελληνιστική και (κυρίως) ρωμαϊκή κρατική παράδοση και πολιτική εμπειρία που διέσωζε επιμελώς και συντεταγμένα ως νόμιμος και εκ των πραγμάτων κληρονόμος το Βυζάντιο· παράλληλα όμως, επανακαθορίστηκαν κατά τους 4ο - 6ο αι. υπό το πρίσμα και την επιρροή του νέου πολιτειακού απολυταρχισμού (δεσποτεία), του αναπτυχθέντος γραφειοκρατικού συγκεντρωτισμού, του ανανεωμένου διοικητικού και νομοθετικού πλαισίου αλλά –ως ένα βαθμό– (ιδεολογικά) και του χριστιανισμού, ενώ εξακολούθησαν να αναπροσαρμόζονται διαρκώς (κατ’ οικονομία) στις εκάστοτε πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και στρατιωτικές αλλαγές και πραγματικότητες. Γενικότερα, η ανάπτυξή τους υπήρξε ιδιαίτερα εξελιγμένη, πολύπλοκη και γενικότερα αξιοσημείωτη, ειδικά για τα δεδομένα των μεσαιωνικών χρόνων, και οπωσδήποτε συνέβαλλε τα μέγιστα στον υπερχιλιετή ιστορικό βίο του Βυζαντίου. Βασικοί μαθησιακοί στόχοι: To Βυζάντιο αναδείχθηκε και ενίοτε διέπρεψε ως εξελιγμένο και ιδιαίτερα οργανωμένο για την εποχή του κράτος· παράλληλα, ανέπτυξε και υπήρξε ιδιαίτερα καινοτόμο και προσαρμοστικό στα πεδία της Πολιτικής, της Άμυνας και της Διπλωματίας. Γι’ αυτούς τους λόγους, τα τελευταία χρήζουν ειδικής, συστηματικής και διεξοδικής (ξεχωριστής και συνολικής) διερεύνησης και παρουσίασης, ώστε να αναδειχθούν και να γίνουν κατανοητά. Κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η προσέγγιση και ανάλυση των συγκεκριμένων θεματικών, κυρίως με τη χρήση ευρύτερης βιβλιογραφικής ύλης, δια της οποίας θα πραγματοποιούνται οι διαλέξεις του μαθήματος αλλά και θα προετοιμαστούν ειδικές ατομικές εργασίες από τους / τις φοιτητές /-ήτριες που θα το παρακολουθήσουν (βλ. σχετικά και κατωτέρω), αλλά και με ποικίλους άλλους –διακριτούς και αλληλοσυμπληρούμενους– τρόπους ή μεθόδους (π.χ. προβολές οπτικού υλικού, ιστορικός διάλογος και προβληματισμός, αλληλεπίδραση διδάσκοντος και συμμετεχόντων, παρουσίαση ειδικών μελετών και χρήση αυτών για την εκπόνηση εργασιών, αφομοίωση ειδικής ιστορικής ύλης, προφορική ή γραπτή εξέταση). Οι συγκεκριμένες πρακτικές πρόκειται να αναδείξουν, στους / στις φοιτητές /-ήτριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα, το ευρύτερο περιεχόμενο, τις επιμέρους πτυχές, τις (ανά χρονική περίοδο) προσαρμογές και διαφοροποιήσεις αλλά και τον ευρύτερο ρόλο της βυζαντινής Πολιτικής, Άμυνας και Διπλωματίας· παράλληλα, οι ίδιες πρακτικές θα διασφαλίσουν για τους / τις συμμετέχοντες /-ουσες την επαρκή κατανόηση της σημασίας και των χαρακτηριστικών των συγκεκριμένων πεδίων αλλά και της σύζευξης, σύνθεσης και χρησιμοποίησής τους μέσω της εφαρμογής και άσκησης μιας κοινής συνισταμένης, της λεγόμενης «βυζαντινής Υψηλής Στρατηγικής». Για τους ανωτέρω λόγους παρέχεται στους / στις φοιτητές /-ήτριες, που θα παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο μάθημα και θα αξιολογηθούν δια της προετοιμασίας ειδικών εργασιών και ατομικής προφορικής εξέτασης (μετά το πέρας των παραδόσεων), η δυνατότητα δωρεάν απόκτησης μέσω του Ευδόξου (Υπηρεσία διαχείρισης διδακτικών συγγραμμάτων) των εξειδικευμένων εγχειριδίων των John F. Haldon (Οι πόλεμοι του Βυζαντίου) και Edward N. Luttwak (Η υψηλή στρατηγική της Βυζαντινής αυτοκρατορίας), τα οποία έχουν μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα. Syllabus: Μάθημα 1: Εισαγωγή: Η βυζαντινή μελέτη, ανάπτυξη και εφαρμογή των θεωρητικών και πρακτικών πεδίων της «Πολιτικής», της «Άμυνας» και της «Διπλωματίας» αλλά και των ανάλογων ιδεολογικών πλαισίων, θεσμών, μηχανισμών και δράσεων που συνδέονταν άμεσα με αυτά, βασίστηκαν οπωσδήποτε εν μέρει στην παλαιότατη ελληνιστική και (κυρίως) ρωμαϊκή κρατική παράδοση και πολιτική εμπειρία που διέσωζε επιμελώς και συντεταγμένα ως νόμιμος και εκ των πραγμάτων κληρονόμος το Βυζάντιο· παράλληλα όμως, επανακαθορίστηκαν κατά τους 4ο - 6ο αι. υπό το πρίσμα και την επιρροή του νέου πολιτειακού απολυταρχισμού (δεσποτεία), γραφειοκρατικού συγκεντρωτισμού, διοικητικού και νομοθετικού πλαισίου αλλά –ως ένα βαθμό– (ιδεολογικά) και του χριστιανισμού, ενώ εξακολούθησαν να αναπροσαρμόζονται διαρκώς (κατ’ οικονομία) στις εκάστοτε πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και στρατιωτικές αλλαγές και πραγματικότητες. Γενικότερα, η ανάπτυξή τους υπήρξε ιδιαίτερα εξελιγμένη, πολύπλοκη και γενικότερα αξιοσημείωτη, ειδικά για τα δεδομένα των μεσαιωνικών χρόνων, και οπωσδήποτε συνέβαλλε τα μέγιστα στον πολύ μεγάλο ιστορικό βίο του Βυζαντίου. Πρωτογενή κείμενα που παρέχουν πληροφορίες για τα πεδία της βυζαντινής Πολιτικής, Άμυνας και Διπλωματίας. Καθορισμός ύλης μαθήματος και τρόπου εξέτασης, πιθανή ανάθεση εργασιών. Επισκόπηση και σχολιασμός σχετικής βιβλιογραφίας. Προβολή οπτικού υλικού. Συζήτηση. Μάθημα 2: Eρμηνεία και σχολιασμός των συνθηκών / εξελίξεων που αναπτύχθηκαν στο 1ο μάθημα: Οι προαναφερθείσες συνθήκες ερμηνεύονται από την πολύ μεγάλη ιστορική, πολιτισμική, πολιτική και κρατική παράδοση που χαρακτήριζαν την αυτοκρατορία, ως κράτος και κοινωνία, καθώς και από τον πολύπλοκο και οικουμενικό (ενίοτε πολυφυλετικό, πολυπολιτισμικό και πολυθρησκευτικό αλλά παράλληλα εθνικά, ιδεολογικά και πολιτικά συνεκτικό) πολιτειακό, διοικητικό και κοινωνικό του χαρακτήρα (π.χ. δεσποτικό πολίτευμα, στο οποίο λειτουργούσαν και αναπτύσσονταν αντίρροποι πολιτειακοί παράγοντες και κοινωνικές δυνάμεις και αντιλήψεις, συγκεντρωτική κεντρική και επαρχιακή διοίκηση [χαρακτηριστική λ.χ. υπήρξε η βυζαντινή θεωρητική αντίληψη και πρακτική εφαρμογή των εννοιών της «τάξεως» και «ευταξίας»], εξελιγμένοι θεσμοί και λειτουργίες, οικουμενική πολιτική ιδεολογία, επίδραση ελληνισμού, χριστιανισμού και άλλων στοιχείων [π.χ. ανατολικών {αρμενικών, περσικών, αραβικών, τουρκικών}, σλαβικών] κλπ.). Πέραν της διάσωσης της παλαιότερης παράδοσης, αξιοσημείωτες υπήρξαν ωστόσο στο Βυζάντιο (παρά τις εσφαλμένες απόψεις για τη λεγόμενη συντηρητική, άκαμπτη και πολιτισμικά στείρα ταυτότητά του που αποδίδονται στο υποτιθέμενα «θεοκρατικό», «ασφυκτικά δεσποτικό», «παρακμιακό» ή ευρύτερα «τυπικά μεσαιωνικό» χαρακτήρα του) και οι δυνατότητες της κατ’ οικονομίαν προσαρμογής στις εκάστοτε συνθήκες, της αφομοίωσης των εκάστοτε καινούριων πολιτικών εξελίξεων και κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων ή ανατροπών και της παραγωγής νέων ιδεών, αντιλήψεων και πρακτικών εφαρμογών. Οι παράγοντες αυτοί εξάλλου (και ορισμένοι ακόμη: π.χ. Γεωγραφία) ερμηνεύουν τελικά τον υπερχιλιετή ιστορικό βίο του Βυζαντίου (324-1081) σε ιδιαίτερα δύσκολες και μεταβαλλόμενες συνθήκες και προκλήσεις. Επισήμανση και σχολιασμός πρωτογενούς κειμένου. Επισκόπηση και σχολιασμός σχετικής βιβλιογραφίας. Προβολή οπτικού υλικού. Συζήτηση. Μάθημα 3: Παρουσίαση - εξέταση των όρων / πεδίων «Πολιτική», «Άμυνα», «Διπλωματία» στο γενικό τους σημασιολογικό πλαίσιο αλλά και στην πρακτική τους εφαρμογή (ευρύτερα και ειδικά κατά τους βυζαντινούς χρόνους). Μέρος Α´ - «Πολιτική»: Ο γενικός όρος «Πολιτική» υποδηλώνει συνήθως (διεθνώς και διαχρονικά) το σύνολο μεθόδων, διαδικασιών, αποφάσεων και μέτρων, δια των οποίων ομάδες ανθρώπων και μάλιστα κράτη (όπως ήταν το Βυζάντιο) οργανώνονται και λειτουργούν, ώστε να πετύχουν με τον αποτελεσματικότερο τρόπο και με το μικρότερο δυνατό κόστος διάφορους επιδιωκόμενους σκοπούς σε (επίσης) ποικίλους τομείς δραστηριοτήτων. Η Πολιτική είναι συνήθως συνυφασμένη με την εξουσία και τη δύναμη που πηγάζει από αυτή· κατά συνέπεια, ασκείται από κρατικές ηγεσίες στη διακυβέρνηση και στο χειρισμό των διαφόρων υποθέσεων που αφορούν την εκάστοτε εξουσία και Πολιτεία. Η άσκηση της Πολιτικής αποτελεί τέχνη και παράλληλα επιστήμη, η οποία αφορά στη θεωρητική παραγωγή ιδεών και στον πρακτικό τρόπο θεσμικής ή λοιπής εφαρμογής των τελευταίων. Επισήμανση και σχολιασμός πρωτογενούς κειμένου. Επισκόπηση και σχολιασμός σχετικής βιβλιογραφίας. Προβολή οπτικού υλικού. Συζήτηση. Μάθημα 4: Παρουσίαση - εξέταση των όρων / πεδίων «Πολιτική», «Άμυνα», «Διπλωματία» στο γενικό τους σημασιολογικό πλαίσιο αλλά και στην πρακτική τους εφαρμογή (ευρύτερα και ειδικά κατά τους βυζαντινούς χρόνους). Μέρος Β´ - «Άμυνα»: Με τον όρο «Άμυνα» υποδηλώνεται η στρατιωτική υποδομή και άσκηση αλλά και η εφαρμογή πολεμικών ενεργειών στο καθαυτό συγκρουσιακό πεδίο, οι οποίες έχουν ως πρώτιστο στόχο την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας και της πολιτικής ανεξαρτησίας ενός κυρίαρχου κράτους (όπως ήταν το Βυζάντιο) ή μιας ομάδας ανθρώπων εναντίον οποιουδήποτε επιτιθέμενου ή επίβουλου. Ως εκ τούτων, η προετοιμασία και η εφαρμογή της Άμυνας, εμπίπτουν στο ευρύτερο θεσμικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό πεδίο της Πολιτικής και των ευρύτερων αποφάσεων και ειδικών μέτρων που σχετίζονται και προκύπτουν εκ της άσκησης αυτής. Επισήμανση και σχολιασμός πρωτογενούς κειμένου. Επισκόπηση και σχολιασμός σχετικής βιβλιογραφίας. Προβολή οπτικού υλικού. Συζήτηση. Μάθημα 5: Παρουσίαση - εξέταση των όρων / πεδίων «Πολιτική», «Άμυνα», «Διπλωματία» στο γενικό τους σημασιολογικό πλαίσιο αλλά και στην πρακτική τους εφαρμογή (ευρύτερα και ειδικά κατά τους βυζαντινούς χρόνους). Μέρος Γ´ - «Διπλωματία»: Ο όρος «Διπλωματία» υποδηλώνει τη θεωρητική τέχνη αλλά και την πρακτική εφαρμογή της διεξαγωγής διαπραγματεύσεων μεταξύ εκπροσώπων οργανωμένων κρατών (όπως το Βυζάντιο) ή ομάδων ανθρώπων· συνήθως, προσδιορίζει κυρίως τη λεγόμενη «Διεθνή Διπλωματία», τουτέστιν την ανάπτυξη και διεξαγωγή κρατικών πολυεθνικών ή πολυφυλετικών επαφών και σχέσεων μέσω της αλληλεπίδρασης επαγγελματιών (ή μη) διπλωματών, δηλαδή κρατικών απεσταλμένων / αντιπροσώπων / λειτουργών που συνομιλούν είτε με ομολόγους τους είτε απευθείας με ξένους ηγέτες και χειρίζονται υποθέσεις που αφορούν συνήθως αμφότερες ή περισσότερες πλευρές (π.χ. ανάπτυξη οικονομικών δοσοληψιών ή πολιτικών, στρατιωτικών και πολιτισμικών επαφών και σχέσεων, απόκτηση στρατηγικού πλεονεκτήματος, αντιμετώπιση κοινού εχθρού, εύρεση αμοιβαία αποδεκτών λύσεων έναντι κοινής πρόκλησης κ.ά.). Στο Βυζάντιο υπεύθυνος για την οργάνωση του διπλωματικού κλάδου και της άσκησης της εξωτερικής πολιτικής ήταν κατά τους πρώτους αιώνες ο μάγιστρος των θείων οφφικίων ή αλλιώς magister officiorum, ως υπεύθυνος του ελέγχου της συντήρησης και λειτουργίας του cursus publicus, δια του οποίου κινούνταν διπλωμάτες, στρατιωτικοί κ.ά., ενώ κατά τους επόμενους αιώνες ο λογοθέτης του δρόμου, ως υπεύθυνος του λεγόμενου δημοσίου δρόμου. Επισήμανση και σχολιασμός πρωτογενούς κειμένου. Επισκόπηση και σχολιασμός σχετικής βιβλιογραφίας. Προβολή οπτικού υλικού. Συζήτηση. Μάθημα 6: «Υψηλή Στρατηγική» (εισαγωγικά σχόλια): Κοινή συνισταμένη σύνδεσης, χρησιμοποίησης και εφαρμογής των προαναφερθέντων θεωρητικών και πρακτικών πεδίων («Πολιτική», «Άμυνα» και «Διπλωματία») αποτελεί εν πολλοίς διαχρονικά το πεδίο της λεγόμενης «Υψηλής Στρατηγικής». Η τελευταία (πολύπλοκη και πολύσημη) έννοια υποδηλώνει εν ολίγοις την ανάπτυξη, κινητοποίηση και συνδυασμένη χρήση των ποικίλων μέσων ισχύος, τα οποία έχει στη διάθεσή του ένα οργανωμένο κράτος, ώστε να προωθήσει και να εξασφαλίσει στο εκάστοτε διεθνές περιβάλλον και σύστημα ή σε πιο τοπικό ή συγκεκριμένο γεωγραφικό πεδίο τους βασικούς πολιτικούς στόχους του (στην ειρήνη ή στον πόλεμο), δηλαδή την ανάδειξη της θέσης του στο διεθνές σύστημα, την κατοχύρωση της ασφάλειας και της ευημερίας της και την πρόληψη για τη μελλοντική της θέση. Είναι σαφές ότι η διαμόρφωση συνειδητής, ρεαλιστικής και συνεκτικής Υψηλής Στρατηγικής αποτελεί ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας για κάθε κράτος. Επισήμανση και σχολιασμός πρωτογενούς κειμένου. Επισκόπηση και σχολιασμός σχετικής βιβλιογραφίας. Προβολή οπτικού υλικού. Συζήτηση. Μάθημα 7: «Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική»: Το πεδίο της λεγόμενης «Υψηλής Στρατηγικής» αποτέλεσε κοινή συνισταμένη σύνδεσης, χρησιμοποίησης και εφαρμογής των προαναφερθέντων θεωρητικών και πρακτικών πεδίων («Πολιτική», «Άμυνα» και «Διπλωματία») και στη Βυζαντινή αυτοκρατορία. Το γεγονός αυτό ήταν εξάλλου απολύτως κατανοητό στο Βυζάντιο και γι’ αυτό η Υψηλή Στρατηγική, που το ίδιο ακολούθησε και εφάρμοσε, αποτελεί μάλιστα αντικείμενο ειδικής διερεύνησης και ανάλυσης τα τελευταία χρόνια. Το Βυζάντιο επιχειρούσε πάντοτε να κινητοποιήσει και να εκμεταλλευθεί προς όφελός του την ισχύ που του προσέδιδαν τα προηγμένα θεσμικά, οργανωτικά και οικονομικά δεδομένα του, το ανθρώπινο δυναμικό του, οι υλικοί πόροι του και φυσικά, όταν ήταν απολύτως απαραίτητο ή δεν γινόταν αλλιώς, η προβολή της στρατιωτικής του δύναμης, δηλαδή της λεγόμενης «Σκληρής Ισχύος» (ως έννοιας της μελέτης των διεθνών σχέσεων)· παράλληλα ωστόσο, επιθυμούσε καταρχάς, πρωτίστως για λόγους οικονομίας και αποφυγής υψηλού ρίσκου, να κεφαλαιοποιήσει τις δυνατότητες που του εξασφάλιζε η εφαρμογή της λεγόμενης (με σύγχρονους γεωπολιτικούς και γεωστρατηγικούς όρους) «Ήπιας Ισχύος» του, τουτέστιν η διεθνής ακτινοβολία της ιστορικής παράδοσης και της οικουμενικότητάς του, η συνακόλουθη ιδεολογική, θρησκευτική και ευρύτερη πολιτισμική επιρροή του και οι απορρέουσες δυνατότητες ανάπτυξης διευρυμένων επαφών και ελιγμών. Οι τελευταίες προϋποθέσεις ωστόσο εξασφαλίζονταν όχι –μόνο– μέσω κάποιας παθητικής αναμονής, μονομερούς στάσης ή αποκλειστικής θέσης του Βυζαντίου ως απλού καθοδηγητή και θεωρητικού ηγήτορα μιας πυραμιδοειδούς διεθνούς κοσμοπολιτείας (κατά τα πρότυπα της διάρθρωσης της Ουράνιας βασιλείας, σύμφωνα με τη βυζαντινή ιδεολογική οπτική) αλλά –κυρίως– από την ενεργή πρόληψη, τη συνεχή δραστηριότητα και τα ποικίλα πλεονεκτήματα που προσέδιδαν ο εσωτερικός κρατικός βίος και διαχείριση (Πολιτική), οι προηγμένες και οργανωμένες στρατιωτικές δομές (Άμυνα) αλλά και η αναπτυγμένη (και ιδιαίτερα εξελιγμένη και αποτελεσματική για την εποχή) εξωτερική πολιτική (Διπλωματία) της αυτοκρατορίας. Επισήμανση και σχολιασμός πρωτογενούς κειμένου. Επισκόπηση και σχολιασμός σχετικής βιβλιογραφίας. Προβολή οπτικού υλικού. Συζήτηση. Μάθημα 8: Επισήμανση και σχολιασμός πρωτογενούς κειμένου. Πιθανή παρουσίαση εργασιών σε ερευνητικά θέματα που σχετίζονται με τα θεωρητικά και πρακτικά πεδία της «Πολιτικής», της «Άμυνας» και της «Διπλωματίας» στο Βυζάντιο και βασίζονται στη σύγχρονη ελληνόγλωσση και διεθνή βιβλιογραφία. Προβολή οπτικού υλικού. Συζήτηση και ιστορικός προβληματισμός. Μάθημα 9: Επισήμανση και σχολιασμός πρωτογενούς κειμένου. Πιθανή παρουσίαση εργασιών σε ερευνητικά θέματα που σχετίζονται με τα θεωρητικά και πρακτικά πεδία της «Πολιτικής», της «Άμυνας» και της «Διπλωματίας» στο Βυζάντιο και βασίζονται στη σύγχρονη ελληνόγλωσση και διεθνή βιβλιογραφία. Προβολή οπτικού υλικού. Συζήτηση και ιστορικός προβληματισμός. Μάθημα 10: Επισήμανση και σχολιασμός πρωτογενούς κειμένου. Πιθανή παρουσίαση εργασιών σε ερευνητικά θέματα που σχετίζονται με τα θεωρητικά και πρακτικά πεδία της «Πολιτικής», της «Άμυνας» και της «Διπλωματίας» στο Βυζάντιο και βασίζονται στη σύγχρονη ελληνόγλωσση και διεθνή βιβλιογραφία. Προβολή οπτικού υλικού. Συζήτηση και ιστορικός προβληματισμός. Μάθημα 11: Επισήμανση και σχολιασμός πρωτογενούς κειμένου. Πιθανή παρουσίαση εργασιών σε ερευνητικά θέματα που σχετίζονται με τα θεωρητικά και πρακτικά πεδία της «Πολιτικής», της «Άμυνας» και της «Διπλωματίας» στο Βυζάντιο και βασίζονται στη σύγχρονη ελληνόγλωσση και διεθνή βιβλιογραφία. Προβολή οπτικού υλικού. Συζήτηση και ιστορικός προβληματισμός. Μάθημα 12: Επισήμανση και σχολιασμός πρωτογενούς κειμένου. Πιθανή παρουσίαση εργασιών σε ερευνητικά θέματα που σχετίζονται με τα θεωρητικά και πρακτικά πεδία της «Πολιτικής», της «Άμυνας» και της «Διπλωματίας» στο Βυζάντιο και βασίζονται στη σύγχρονη ελληνόγλωσση και διεθνή βιβλιογραφία. Προβολή οπτικού υλικού. Συζήτηση και ιστορικός προβληματισμός. Μάθημα 13: Ανακεφαλαίωση μαθήματος. Συζήτηση, τελικά συμπεράσματα, διευκρίνιση αποριών.
Λέξεις Κλειδιά
Βυζάντιο, Βυζαντινή, Αυτοκρατορία, Ρωμαίων πολιτεία, Ρωμανία, magister officiorum, λογοθέτης του δρόμου, Ιστορία, πολιτική, άμυνα, διπλωματία, στρατός, μάχες, σύνορα, στρατός, οργάνωση, επαφές, φύλα, έθνη, κράτη, Γότθοι, Πέρσες, Άραβες, Άβαροι, Σλάβοι, Τούρκοι, Νορμανδοί, Φράγκοι, Βενετοί, Σελτζούκοι, Οθωμανοί, Βαλκάνια, Ιταλία, Χερσόνησος του Αίμου, Ανατολή, Μικρά Ασία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Στη διδασκαλία χρησιμοποιείται power-point και η πλατφόρμα e-learning του ΑΠΘ. Επικοινωνία με τους φοιτητές δια ζώσης και μέσω emails.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια65
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων95
Συγγραφή εργασίας / εργασιών45
Εξετάσεις5
Σύνολο210
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών για τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα της Βυζαντινής Ιστορίας δύναται να συμπεριλαμβάνει γραπτή και / ή προφορική εξέταση, οι οποίες εμπεριέχουν ερωτήσεις που απαιτούν γνώση της εξειδικευμένης βιβλιογραφίας και κριτική σκέψη, καθώς και αξιολόγηση ατομικής ερευνητικής εργασίας. Eάν όλες οι παραπάνω μέθοδοι εφαρμοστούν παράλληλα, η αξιολόγηση θα έχει ως εξής: (α) γραπτή (50% του τελικού βαθμού) και ακολούθως (β) προφορική (30% του τελικού βαθμού) εξέταση της καθορισμένης βιβλιογραφίας• (γ) εκπόνηση ατομικής γραπτής εργασίας έως 5.000 λέξεων (20% του τελικού βαθμού), η οποία θα βασίζεται σε δευτερεύουσες ή / και εκδομένες πηγές και σε σύγχρονη βιβλιογραφία, παραδοτέα έως τη λήξη των μαθημάτων. Πιο συγκεκριμένα, θα αξιολογηθούν η βιβλιογραφική έρευνα, η κριτική των πηγών, η έκφραση και η σωστή εφαρμογή του συστήματος παραπομπών. Οδηγός εκπόνησης εργασιών για τους φοιτητές θα παρέχεται από τον διδάσκοντα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1) E. N. Luttwak, Η υψηλή στρατηγική της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, μτφρ. Μ. Μπλέτας, εκδ. Τουρίκη, Αθήνα 2009 2) J. F. Haldon, Οι πόλεμοι του Βυζαντίου, μτφρ. Μ. Πρωτονοτάριος, εκδ. Τουρίκη, Αθήνα 2004
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ahrweiler, H., Byzance et la mer: La marine de guerre, la politique et les institutions maritimes de Byzance aux VIIe - XVe siècles, Paris 1966 Angold, M., (επιμ.), The Byzantine Aristocracy, IX to XIII Centuries, Oxford 1984 Angold, M., Η Βυζαντινή αυτοκρατορία από το 1025 έως το 1204, μτφρ. Ευ. Καργιανώτη, Αθήνα 2008 Bartusis, M. C., The Late Byzantine Army: Arms and Society 1204-1453, Philadelphia 1997 Beihammer, A. D., Byzantium and the Emergence of Muslim-Turkish Anatolia, ca. 1040-1130 [Birmingham Byzantine and Ottoman Studies 20], εκδ. Taylor & Francis, Abingdon, Oxon - New York 2017 Birkenmeier, J. W., The Development of the Komnenian Army: 1081-1180, Leiden - Boston - Köln 2002 Bréhier, L., Les institutions de l’Empire byzantin, Paris 1949 Brubaker, L. - J. F. Haldon, Byzantium in the Iconoclast Era, c. 680-850: A History, εκδ. Cambridge University Press, Cambridge - New York 2011 Bury, J. B., The Imperial Administrative System of the Ninth Century – With a Revised Text of the Kletorologion of Philotheos, London 1911 Cheynet, J.-Cl. (διεύθ.), Ο βυζαντινός κόσμος. Τόμος Β´. Η Βυζαντινή αυτοκρατορία (641-1204), μτφρ. Α. Καραστάθη, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2011 Cheynet, J.-Cl., Pouvoir et contestations à Byzance (963-1210) [Byzantina Sorbonensia 9], εκδ. Publications de la Sorbonne, Paris 1996 Cheynet, J.-Cl., The Byzantine Aristocracy and Its Military Function, Burlington VT 2006 Dodgeon, M. H. - S. N. C. Lieu, The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars AD 226-363: A Documentary History, London - New York 2002 Evans, J. A., The Emperor Justinian and the Byzantine Empire, εκδ. Greenwood Press, Westport, Conn. 2005 Greatrex, G. - S. N. C. Lieu, The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars: Part Two, AD 363-630: A Narrative Sourcebook, London - New York 2002 Haldon, J. F., Byzantium in the Seventh Century: The Transformation of a Culture, εκδ. Cambridge University Press, Cambridge 1990 Haldon, J. F., The Palgrave Atlas of Byzantine History, εκδ. Palgrave MacMillan, Βasingstoke, Hamphsire - New York 2005 Haldon, J. F., Warfare, State and Society in the Byzantine World, 565-1204, εκδ. Taylor & Francis, London 1999 Haldon, J. F., Οι πόλεμοι του Βυζαντίου, μτφρ. Μ. Πρωτονοτάριος, εκδ. Τουρίκη, Αθήνα 2004 Haldon, J., Βυζάντιο. Μια ιστορία, μτφρ. Σ. Σφυρόερα, Αθήνα 2010 Halsall, P., Medieval Sourcebook: Priscus at the Court of Attila, New York 1996 Heather, P., H πτώση της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, μτφρ. Ευ. Μαυρομμάτη, εκδ. Ενάλιος, Αθήνα 2019 Heather, P., Rome Resurgent: War and Empire in the Age of Justinian, Oxford 2018 Horst, E., Μέγας Κωνσταντίνος. Βιογραφία, εκδ. Ωκεανίδα, Αθήνα 2007 Hupchick, D. P., The Bulgarian-Byzantine Wars for Early Medieval Balkan Hegemony: Silver-Lined Skulls and Blinded Armies, Cham 2017 Jones, A. H. M., The Later Roman Empire, 284-602. A Social, Economic and Administrative Survey. Volume I-III, Oxford 1964 Kaegi, W., Ηράκλειος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου, μτφρ. Δ. Kωνσταντινάκου, εκδ. Ίνδικτος, Αθήνα 2007 Kaegi, W., Byzantine Military Unrest 471-843: An Interpretation, εκδ. A.M. Hakkert, Amsterdam - Las Palmas 1988 Kaegi, W., Byzantium and the Early Islamic Conquests, εκδ. Cambridge University Press, Cambridge 1992 Kaegi, W., Muslim Expansion and Byzantine Collapse in North Africa, εκδ. Cambridge University Press, Cambridge 2010 Kaldellis, Α., The Byzantine Republic: People and Power in New Rome, Cambridge 2015 Kardaras, G., Byzantium and the Avars, 6th - 9th Century AD: Political, Diplomatic and Cultural Relations, εκδ. Brill, Leiden - Boston 2019 Kelly, Chr., Ruling the Later Roman Empire, Cambridge 2004 Krsmanović, B., Uspon vojnog plemstva u Vizantiji XI veka / The Rise of Byzantine Military Aristocracy in the 11th Century, Beograd 2001 Litavrin, G. G. - I. Medvedev - Ζ. Udaltsova, Βυζαντινή διπλωματία, μτφρ. Δ. Σ. Πατέλης - Π. Ματέρη, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1995 Luttwak, Ε. Ν., Η υψηλή στρατηγική της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, μτφρ. Μ. Μπλέτας, εκδ. Τουρίκη, Αθήνα 2009 Magdalino, P., Η αυτοκρατορία του Μανουήλ Α' Κομνηνού 1143-1180, μτφρ. Α. Κάσδαγλη, εκδ. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2008 McGeer, E. (επιμ.), Sowing the Dragon’s Teeth: Byzantine Warfare in the Tenth Century, Washington DC 1995 Meyendorff, J., Byzantium and the Rise of Russia: A Study of Byzantino-Russian Relations in the Fourteenth Century, εκδ. Cambridge University Press, Cambridge 2010 Morrisson, C. (διεύθ.), Ο βυζαντινός κόσμος. Τόμος Β´. Η Βυζαντινή αυτοκρατορία (641-1204), μτφρ. Α. Καραστάθη, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2011 Morrisson, C., Ο βυζαντινός κόσμος. Τόμος Α´. Η Ανατολική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία (330-641), μτφρ. Α. Καραστάθη, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2014 Nechaeva, E., Embassies, Negotiations, Gifts: Systems of East Roman Diplomacy in Late Antiquity, εκδ. Franz Steiner Verlag, 2014 Nicol, D. M., Βυζάντιο και Βενετία. Μελέτη για τις διπλωματικές και πολιτιστικές σχέσεις, μτφρ. Χ. Μουτσοπούλου, εκδ. Παπαδήμας, Αθήνα 2004 Nicol, D. M., Οι τελευταίοι αιώνες του Βυζαντίου, 1261-1453, μτφρ. Σ. Κομνηνός, Αθήνα 2001 Nilsson, J., Aristocracy, Politics and Power in Byzantium, 1025-1081, Oxford University 2017 Obolensky, D., The Byzantine Commonwealth: Eastern Europe, 500-1453, εκδ. Cardinal, London 1971, 1974 Oikonomidès, N., Les listes de préséance byzantines des IXe et Xe siècles [Le monde byzantine 5], εκδ. Éditions du Centre national de la recherche scientifique, Paris 1972 Olster, D., The Politics of Usurpation in the Seventh Century: Rhetoric and Revolution in Byzantium, Amsterdam 1993 Potter, D. S., Constantine the Emperor, εκδ. Cambridge University Press, Cambridge - New York 2015 Potter, D. S., The Roman Empire at Bay, AD 180-395, εκδ. Routledge, Abingdon, Oxon - New York 2013 Pryor, J. H. - E. Jeffreys, The Age of the ΔΡΟΜΩΝ. The Byzantine Navy ca. 500-1204, Leiden - Boston 2006 Setton, K. M. et al., A History of the Crusades, Madison - London 1955-1989 Shepard, J. - S. Franklin (επιμ.), Byzantine Diplomacy: Papers from the Twenty-Fourth Spring Symposium of Byzantine Studies, Cambridge, March 1990, εκδ. Variorium, Aldershot 1990 Squatriti, P., The Complete Works of Liudprand of Cremona, Washington DC 2007 Stephenson, P. (επιμ.), The Byzantine World, Abingdon, Oxon - New York 2010 Stouraitis, Y. (επιμ.), A Companion to the Byzantine Culture of War, ca. 300-1204, Leiden - Boston 2018 Toynbee, A., Constantine Porphyrogenitus and his World, London - New York - Toronto 1973 Treadgold, W., A History of the Byzantine State and Society, Stanford, California 1997 Treadgold, W., Byzantium and Its Army, 284-1081, εκδ. Stanford University Press, Stanford 1995 Αβραμέα, Α. - Α. Λαΐου - Ε. Χρυσός (επιμ.), Βυζάντιο: κράτος και κοινωνία. Μνήμη Νίκου Οικονομίδη [Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών], Αθήνα 2003 Αντωνόπουλος, Π., Πέτρος Πατρίκιος. Ο Βυζαντινός διπλωμάτης αξιωματούχος και συγγραφέας, εκδ. Ιστορικές εκδόσεις Δ. Βασιλόπουλος, Αθήνα 1990 Αντωνόπουλος, Π., Τα διαφορετικά επίπεδα των ξένων στη βυζαντινή διπλωματία, Δωδώνη. Επιστημονική Επετηρίς Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 38 (2008-2013) 39-67 Βλυσίδου, B. N., Αριστοκρατικές οικογένειες και εξουσία, 9ος - 10ος αι. Έρευνες πάνω στα διαδοχικά στάδια αντιμετώπισης της αρμενο-παφλαγονικής και της καππαδοκικής αριστοκρατίας, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2001 Βλυσίδου, Β. - Στ. Λαμπάκης - Μ. Λεοντσίνη - Τ. Λουγγής, Βυζαντινά στρατεύματα στη Δύση (5ος - 11ος αι.): έρευνες πάνω στις χερσαίες και ναυτικές επιχειρήσεις: σύνθεση και αποστολή των βυζαντινών στρατευμάτων στη Δύση, Αθήνα 2008 Γλύκατζη-Αρβελέρ, E., Η πολιτική ιδεολογία της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, μτφρ. Τ. Δρακοπούλου, εκδ. Ψυχογιός, Αθήνα 2018 Καλαφίκης, Γ., Η οργάνωση του ύστερου ρωμαϊκού στρατού (260-395). Σχηματισμοί μάχης - διοίκηση - οχυρώσεις - αμυντική στρατηγική [Διδακτορική διατριβή], Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2009 Καλδέλλης, Α. Ε., Λαός και εξουσία στο Βυζάντιο. Η πολιτεία της Νέας Ρώμης, μτφρ. Α. Βουδούρη - Χ. Μαγουλας, εκδ. Θύραθεν, Θεσσαλονίκη 2021 Καλδέλλης, Ε. Α. - Η. Αναγνωστάκης, Ο Ιουστινιανός πίσω από τον αυτοκράτορα, εκδ. Καθημερινή, Αθήνα 2014 Κανελλόπουλος, Ν., Στρατιωτικές επιχειρήσεις & τακτική του βυζαντινού στρατού (1204-1461), εκδ. Ασίνη, Αθήνα 2023 Καραγιαννόπουλος, I. E., Η πολιτική θεωρία των Βυζαντινών [Εταιρεία Βυζαντινών Ερευνών], εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1992 Καραγιαννόπουλος, Ι. Ε., Ἱστορία Βυζαντινοῦ κράτους. Τόμος Α´. Ἱστορία πρωίμου βυζαντινῆς περιόδου (324-565), εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1991, Τόμος Β´. Ἱστορία μέσης βυζαντινῆς περιόδου (565-1081), εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1991, Τόμος Γ΄. Ἱστορία ὑστέρας βυζαντινῆς περιόδου (1081-1453). Μέρος πρῶτο. Τελευταίες λάμψεις (1081-1204), εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1991 Καραγιαννόπουλος, Ι. Ε., Το Βυζαντινό κράτος, Θεσσαλονίκη 2001 Καραγιαννόπουλος, Ι. Ε., Χάρται μέσης βυζαντινῆς περιόδου (565-1081), εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη - Ἀθῆναι 1978 Καραγιαννόπουλος, Ι. Ε., Χάρται πρωίμου μέσης βυζαντινῆς περιόδου (324-565), εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη - Ἀθῆναι 1978 Καρπόζηλος, A., Βυζαντινοὶ ἱστορικοὶ καὶ χρονογράφοι. Τόμος Α´ (4ος - 7ος αἰ.), Αθήνα 1997, Τόμος Β´ (8ος - 10ος αἰ.), Αθήνα 2002, Τόμος Γ´ (11ος - 12ος αἰ.), Αθήνα 2009, Τόμος Δ´ (13ος - 15ος αἰ.), Αθήνα 2015 Κιουσοπούλου, Α., Βασιλεύς ή Οικονόμος. Πολιτική εξουσία και ιδεολογία πριν την Άλωση, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2008 Κουταβά-Δεληβοριά, Β., Ο γεωγραφικός κόσμος Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου. Α´: Τα Γεωγραφικά. Γενικά στοιχεία φυσικής γεωγραφίας, βιογεωγραφίας και ανθρωπογεωγραφίας, Β΄: Η εικόνα. Οι άνθρωποι, οι τόποι και η χαρτογραφική αποτύπωσή τους, εκδ. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 1991 Κουτράκου, Ν., Βυζαντινή διπλωματική παράδοση και πρακτικές. Μια προσέγγιση μέσω της ορολογίας, στο: Σ. Πατούρα-Σπανού (επιμ.), Διπλωματία και πολιτική. Ιστορική προσέγγιση [Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Επιστήμης Κοινωνία], Αθήνα 2005, σ. 89-129 Κυριάκης, Ε., Βυζάντιο και Βούλγαροι (7ος - 10ος αι.) Συμβολή στην εξωτερική πολιτική του Βυζαντίου, εκδ. Ιστορικές εκδόσεις Δ. Βασιλόπουλος, Αθήνα 1993 Λαΐου, Α. (†) - C. Morrisson (διεύθ.), Ο βυζαντινός κόσμος. Τόμος Γ´. Η ελληνική αυτοκρατορία και οι γείτονες της (13ος - 15ος αιώνας), μτφρ. Μ. Λυκάκη, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2024 Λεβενιώτης, Γ. Α., Βυζαντινή Ιστορία Ι (324-1081) [Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα], Θεσσαλονίκη 2007, https://opencourses.auth.gr/courses/OCRS403/ Λεβενιώτης, Γ. Α., Η πολιτική κατάρρευση του Βυζαντίου στην Ανατολή: Το ανατολικό σύνορο και η κεντρική Μικρά Ασία κατά το β´ ήμισυ του 11ου αι. [Βυζαντινά Κείμενα και Μελέται 43], εκδ. Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2007 Λεβενιώτης, Γ. Α., Η συνθήκη ειρήνης Ρωμανού Δ´ Διογένη και Alp Arslan μετά την μάχη του Μαντζικέρτ (Αύγουστος / Σεπτέμβριος του 1071), Βυζαντιακά 27 (2008) 167-199 Λεβενιώτης, Γ. Α., Το στασιαστικό κίνημα του Νορμανδού Ουρσελίου (Ursel de Bailleul) στη Μικρά Ασία (1073-1076) [Εταιρεία Βυζαντινών Ερευνών 19], εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2004 Λουγγής, Τ. Κ., Ιουστινιανός Πέτρος Σαββάτιος. Κοινωνία, πολιτική και ιδεολογία τον 6ο μ.Χ. αιώνα, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2005 Λουγγής, Τ., Βυζαντινή διπλωματία, στο: Β. Βλυσίδου - Σ.Λαμπάκης - Μ. Λεοντσίνη - Τ. Λουγγής, Σεμινάρια βυζαντινής διπλωματίας, εκδ. Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα 2006, σ. 17-206 Μακρυπούλιας, Χ. Γ., Η πολιορκητική τέχνη των Βυζαντινών, 4ος - 15ος αι. [Διατριβή], Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2011 Μεργιαλή-Σαχά, Σ., Η διπλωματία την εποχή των Παλαιολόγων (1261-1453), στο: T. Κ. Λουγγής - E. Kislinger (επιμ.), Βυζάντιο. Ιστορία και πολιτισμός. Ερευνητικά πορίσματα, τ. Β ́, εκδ. Ηρόδοτος, Αθήνα 2015, σ. 233-246 Μεργιαλή-Σαχά, Σ., Το άλλο πρόσωπο της αυτοκρατορικής διπλωματίας: Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας στο ρόλο του πρεσβευτή τον 14ο και 15ο αιώνα, Βυζαντιακά (2005-2006) 241-242 Μέριανος, Γ., Ο ρόλος του δώρου στη βυζαντινή διπλωματία, Τεκμήριον 7 (2007) 199-221 Μπουρδάρα, Κ. Α., Καθοσίωσις και τυραννίς... Το πολιτικό αδίκημα στο Βυζάντιο (8ος - 13ος αιώνας) [Classica et varia 14], εκδ. Ηρόδοτος, Θεσσαλονίκη 2015 Νικολάου, Κ., Βυζαντινά βασιλικά συνοικέσια «μετ’ αλλοφύλων και αλλογλώσσων» (7ος - 11ος αι), εκδ. Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, Αθήνα 2000 Παναγόπουλος, Ν., Η βυζαντινή διπλωματία. Το «κρυφό υπερόπλο» της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, Ιστορικά θέματα 79 (Δεκέμβριος 2008) 92-107 Παναγοπούλου, Α., Οι διπλωματικοί γάμοι στο Βυζάντιο (6ος - 12ος αιώνας), εκδ. Α. Λιβάνης, Αθήνα 2006 Παπασωτηρίου, Χ., Βυζαντινή υψηλή στρατηγική, 6ος - 11ος αιώνας, εκδ. Ποιότητα, Αθήνα 2001 Πλακογιαννάκης, Κ. Ε., Ελληνική ανατολική αυτοκρατορία των μέσων αιώνων. Τιμητικοί τίτλοι και ενεργά αξιώματα στο Βυζάντιο, εκδ. Ιανός, Θεσσαλονίκη 2001 Τσικνάκης, Κ. (επιμ.), Το εμπόλεμο Βυζάντιο (9ος - 12ος αι.) [Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών. Διεθνή Συμπόσια 4], εκδ. Ίδρυμα Γουλανδρή Χορν, Αθήνα, 1997 Χρήστου, Ειρ., Έργα και ημέρες Δυτικών απεσταλμένων στην Κωνσταντινούπολη από την εποχή της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα (726-1054), Αθήνα 2000 Χριστοφιλοπούλου, Αικ., Βυζαντινὴ Ἱστορία. Α´ 324-610, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1996, Β΄1 610-867, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1998, Β΄2 867-1081, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 21997, Γ´ 1081-1204, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2001 Χριστοφιλοπούλου, Αικ., Ἐκλογή, ἀναγόρευσις καὶ στέψις τοῦ Βυζαντινοῦ αὐτοκράτορος [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν 22.2], εκδ. Γραφεῖον δημοσιευμάτων Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, ἐν Ἀθήναις 1956 Χριστοφιλοπούλου, Αικ., Ἡ ἀντιβασιλεία εἰς τὸ Βυζάντιον, Βυζαντινά Σύμμεικτα 2 (1970) 1-144 Χριστοφιλοπούλου, Αικ., Ἡ σύγκλητος εἰς το Βυζαντινόν κράτος [Ακαδημία Αθηνών. Ἐπετηρὶς τοῦ Κέντρου Ἐρεύνης τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Δικαίου], ἐν Ἀθήναις 1949 Χριστοφιλοπούλου, Αικ., Το πολίτευμα και οι θεσμοί της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, 324-1204. Κράτος, διοίκηση, οικονομία, κοινωνία, Αθήνα 2004 Χρυσός, Eυ., Η βυζαντινή διπλωματία ως μέσο επικοινωνίας, στο: Ν. Γ. Μοσχονάς (επιμ.), Πρακτικά του Β΄ Διεθνούς συμποσίου «Η επικοινωνία στο Βυζάντιο» (4-6 Οκτωβρίου 1990) [Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών], Αθήνα 1993, σ. 399 Χρυσός, Ευ., Η Βυζαντινή διπλωματία. Αρχές και μέθοδοι, στο: Σ. Πατούρα-Σπανού (επιμ.), Διπλωματία και πολιτική. Ιστορική προσέγγιση [Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Επιστήμης Κοινωνία], Αθήνα 2005, σ. 57-69 Χρυσός, Ευ., Ο πόλεμος έσχατη λύση, στο: Α. Αβραμέα - Α. Λαΐου - Ε. Χρυσός (επιμ.), Βυζάντιο: κράτος και κοινωνία. Μνήμη Νίκου Οικονομίδη [Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών], Αθήνα 2003, σ. 543-563
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-02-2024