ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ, ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ, ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ / PEDAGOGY, ICT (INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY) AND INSTRUCTIONAL DESIGN
ΚωδικόςΥΜ23
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΠαιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΕλένη Ντρενογιάννη
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017637

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 156
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό214

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ, ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600250882
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες A' και B' Εξαμήνου και άνω. Η κατοχή στοιχειωδών γνώσεων και δεξιοτήτων χειρισμού ευρέως διαδεδομένων υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών αποτελεί σημαντική προυπόθεση για την παρακολούθηση του μάθήματος.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η θεωρητική εξέταση, κριτική ανάλυση και πρακτική κατανόηση ζητημάτων που αναφέρονται στον σχεδιασμό της διδασκαλίας και την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην εκπαίδευση. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση: • Να επιδεικνύει έμπρακτη κατανόηση των βασικών εννοιών, αρχών και διαδικασιών διδακτικού σχεδιασμού και να εφαρμόζει γνώσεις σχετικές με τις διαδικασίες σχεδιασμού, ανάπτυξης, επιλογής, χρήσης και αξιολόγησης ποικίλων διδακτικών δραστηριοτήτων και υλικών μάθησης, κατά την παραγωγή και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού. Να περιγράφει και να εξηγεί μοντέλα ενσωμάτωσης της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία και τη μάθηση. • Να σχεδιάζει και να δημιουργεί στα πλαίσια ομάδας πρότυπο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για τη διδακτική αντιμετώπιση ποικίλων γνωστικών αντικειμένων των προγράμματος σπουδών του Δημοτικού σχολείου.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το περιεχόμενο του μαθήματος συνίσταται στις ακόλουθες ενότητες: Θεματική Ενότητα 1: Παιδαγωγική και Διδακτική. Εκπαιδευτική Τεχνολογία: Οριοθέτηση του πεδίου. Θεωρίες Μάθησης και Διδακτικός Σχεδιασμός Θεματική Ενότητα 2: Βασικές έννοιες, αρχές και διαδικασίες διδακτικού σχεδιασμού • Οι διαδικασίες της διδασκαλίας και της μάθησης • Μοντέλα διδακτικού σχεδιασμού • Διδακτικοί στόχοι, μέθοδοι, μορφές και μέσα διδασκαλίας Θεματική Ενότητα 3: Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη: Ζητήματα σχεδιασμού, επιλογής και χρήσης διδακτικών μέσων και υλικών μάθησης • Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία • Είδη και ταξινομήσεις εκπαιδευτικού λογισμικού • Χαρακτηριστικά, δυνατότητες και περιορισμοί τεχνολογιών, μέσων και υλικών διδασκαλίας και μάθησης • Κριτήρια επιλογής τεχνολογιών, μέσων και υλικών διδασκαλίας και μάθησης
Λέξεις Κλειδιά
Διδακτικός σχεδιασμός, εκπαιδευτική τεχνολογία, ΤΠΕ, ψηφιακά μέσα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Το αντικείμενο και το περιεχόμενο του μαθήματος είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα με την αξιοποίηση των ΤΠΕ σε κάθε επίπεδο και διάσταση της διδακτικο-μαθησιακής διαδικασίας. Ειδικότερα χρησιμοποιούνται: Εξειδικευμένο εκπαιδευτικό λογισμικό, Λογισμικό γενικής χρήσης, Υπηρεσίες Ιστού, Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Μοοdle/elearning
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις602
Εργαστηριακή Άσκηση240,8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων100,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών250,8
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1224,1
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση είναι κατά κανόνα συνεχής και έχει διαμορφωτικό και συμπερασματικό χαρακτήρα. Για τη διαμορφωτική αξιολόγηση προβλέπεται η αξιοποίηση δοκιμασιών με ερωτήματα πολλαπλής επιλογής και σύντομης απάντησης, καθώς και η επίλυση προβλημάτων τύπου μελέτης περίπτωσης. Η συμπερασματική αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω: 1. Ατομικών ή/και ομαδικών (2 ατόμων) φακέλων εργασιών (portfolio) - ποσοστό 50% της τελικής βαθμολογίας. Ο φάκελος εργασιών (portfolio) περιλαμβάνει όλες τις εργασίες παραγωγής ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, οι οποίες σχεδιάζονται και δημιουργούνται σε αρχικό επίπεδο στα πλαίσια των εργαστηριακών ενοτήτων του μαθήματος. 2. Ατομικών τελικών γραπτών ή προφορικών εξετάσεων (written exams) - ποσοστό 50% της τελικής βαθμολογίας. Τα θέματα των γραπτών εξετάσεων έχουν καθαρά εφαρμοσμένο χαρακτήρα και στοχεύουν στην αποτίμηση της κατανόησης του θεωρητικού μέρους του μαθήματος. Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται σταδιακά μαζί με τα θέματα τόσο των εργαστηριακών, όσο και των θεωρητικών εργασιών και διαφοροποιούνται ανάλογα με τη φύση και το θέμα της εκάστοτε εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Timothy J. Newby, Donald Stepich, James Lehman, James D. Russell (2009) Educational Technology for Teaching and Learning (3rd Edition). NY: Prentice Hall
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Drenoyianni, Η. and Selwood, I.D. (1998) “Conceptions or Misconceptions?” Primary Teachers’ Perceptions and Use of Computers in the Classroom”. In Education and Information Technologies, Vol.3, No.2, June 1998, pp.87-99. Ντρενογιάννη, Ε. και Πριμεράκης, Γ. (2008) Ψηφιακά σενάρια διδασκαλίας για το Δημοτικό σχολείο: Η διερεύνηση του περιεχομένου τους με έμφαση στα δομικά, μορφολογικά και μεθοδολογικά στοιχεία σχεδιασμού. Στο περιοδικό Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, Τόμος 1, Τεύχος 2. Drenoyianni, H. (2004). Designing and implementing a project-based ICT course in a teacher education setting: rewards and pitfalls. Education and Information Technologies, 9(4), 387-404. Ντρενογιάννη, Ε. (2000) “Αλληλεπιδραστικά Πολυμέσα: Η Περίπτωση των εγκυκλοπαιδικών εκδόσεων και της εκπαιδευτικής τους αξιοποίησης”. Στο Κόμης, Β. (Επιμ.) Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση. Πάτρα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. Ντρενογιάννη, Ε. (2010) Το «νέο σχολείο» και ο ρόλος των ΤΠΕ ως φορέων εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Στο Τζιμογιάννης, Α. (Επιμ.) Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην εκπαίδευση. Κόρινθος: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. Beauchamp, G. (2011). Interactivity and ICT in the primary school: categories of learner interactions with and without ICT. Technology, Pedagogy and Education, 20(2), 175-190.
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-02-2024