ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ / SEMINAR ON BYZANTINE HISTORY
ΚωδικόςΙΒΥ603
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280004805

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 2020-2021

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-0

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600250972
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣΓεώργιος Λεβενιώτης
2. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥΕλισσάβετ Χατζηαντωνίου
3. ΤΑΚΙΡΤΑΚΟΓΛΟΥΚωνσταντίνος Τακιρτάκογλου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Συνιστάται να μην επιλέγεται, αν δεν έχει κατοχυρωθεί το ΙΒΥ 101 και ΙΒΥ 602 Απαιτείται καλή γνώση αρχαίων ελληνικών και τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- Εξοικείωση των φοιτητών με τη μελέτη της Βυζαντινής Ιστορίας μέσα από τις πρωτογενείς πηγές και τη δευτερεύουσα βιβλιογραφία. - Γνώση των μεθόδων της ιστορικής έρευνας και των σύγχρονων ιστοριογραφικών τάσεων. - Εξάσκηση των φοιτητών στη συγγραφή επιστημονικής εργασίας. Κάθε εξάμηνο το μάθημα επικεντρώνεται σε μια ειδική θεματική (προσωπογραφία, τοπική ιστορία, σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας, πολιτική ιδεολογία, Βυζάντιο και ξένοι λαοί, κ.λπ.) στο πλαίσιο της οποίας οι φοιτητές/τριες αναλαμβάνουν να εκπονήσουν μια εργασία. Ταυτόχρονα, η ένταξη του κάθε θέματος σε ένα ιστορικό πλαίσιο δίνει την ευκαιρία να προσεγγίσουμε πολιτικά γεγονότα, διοικητικές εξελίξεις ή/και θρησκευτικές και κοινωνικές συγκρούσεις της εκάστοτε περιόδου. Μετά την ολοκλήρωση του φροντιστηρίου οι φοιτητές α. θα έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές της επιστήμης της Ιστορίας, β. θα μπορούν να εκπονήσουν μια επιστημονική ιστορική εργασία, γ. θα έχουν εξοικειωθεί με τη βασική βιβλιογραφία και τις βασικές πηγές και δ. θα μπορούν να αναλύουν τις πηγές. Παράλληλα, θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν τις ιστορικές πηγές για τη διδασκαλία στη μέση εκπαίδευση και θα είναι σε θέση να οργανώνουν ατομικές ή ομαδικές εργασίες (project) ως μέρος της ίδιας διδασκαλίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1η εβδομάδα: Εισαγωγή στη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας και στην τεχνική της συγγραφής ιστορικής εργασίας. 2η εβδομάδα: Εισαγωγή στην τεχνική της συγγραφής και παρουσίασης ιστορικής εργασίας. 3η εβδομάδα: Παρουσίαση του ειδικού θέματος από τον/την διδάσκοντα/ουσα. 4η εβδομάδα: Παρουσίαση του ειδικού θέματος από τον/την διδάσκοντα/ουσα. 5η εβδομάδα: Παρουσίαση του ειδικού θέματος από τον/την διδάσκοντα/ουσα. 6η εβδομάδα: Παρουσίαση εργασιών από τους/τις φοιτητές/τριες. 7η εβδομάδα: Παρουσίαση εργασιών από τους/τις φοιτητές/τριες. 8η εβδομάδα: Παρουσίαση εργασιών από τους/τις φοιτητές/τριες. 9η εβδομάδα: Παρουσίαση εργασιών από τους/τις φοιτητές/τριες. 10η εβδομάδα: Παρουσίαση εργασιών από τους/τις φοιτητές/τριες. 11η εβδομάδα: Παρουσίαση εργασιών από τους/τις φοιτητές/τριες. 12η εβδομάδα: Παρουσίαση εργασιών από τους/τις φοιτητές/τριες. 13η εβδομάδα: Παρουσίαση εργασιών από τους/τις φοιτητές/τριες.
Λέξεις Κλειδιά
μεθοδολογία ιστορικής έρευνας, τεχνική συγγραφής, παρουσίαση εργασίας, βυζαντινή ιστορία, Βυζάντιο, πρωτογενείς πηγές, σύγχρονη βιβλιογραφία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
-Διαλέξεις με παράλληλη χρήση powerpoint για την προβολή πινάκων, χαρτών, σχεδιαγραμμάτων -Χρήση ηλεκτρονικών περιοδικών -Χρήση βυζαντινών και δυτικών πηγών στις οποίες υπάρχει πρόσβαση μέσω του διαδικτύου -Συχνή επικοινωνία/ενημέρωση/αποστολή διδακτικού υλικού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις9
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων105
Φροντιστήριο30
Συγγραφή εργασίας / εργασιών96
Σύνολο240
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
-Αξιολόγηση της εργασίας που παρουσιάστηκε προφορικά και υποβλήθηκε σε γραπτή μορφή -Λαμβάνονται επίσης υπόψη η ανταπόκριση στις επιμέρους εργασίες (π.χ. μελέτη βιβλιογραφίας και πηγών) που ζητούνται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και η εν γένει παρουσία και συμμετοχή στις ερωτήσεις κρίσεως που τίθενται διαρκώς με αφορμή τα επιμέρους θέματα που εξετάζονται.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Καραγιαννόπουλος, Ι. Ε., Εισαγωγή στην τεχνική της επιστημονικής ιστορικής εργασίας, Θεσσαλονίκης 1988
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Γενική βιβλιογραφία (ενδεικτική) • Brubaker, Leslie - Haldon, J. F., Byzantium in the Iconoclast Era (ca 680-850): The Sources. An Annotated Survey, Aldershot - Burlington 2001 • Brubaker, Leslie - Haldon, J. F., Byzantium in the Iconoclastic Era, c. 680-850: A History, Cambridge - New York 2011 • Cameron, Averil, Οι Βυζαντινοί, μτφρ. Γ. Τζήμας, επιμ. Η. Γιαρένης, Αθήνα 2009 • Cheynet, J.-Cl. (επιμ.), O βυζαντινός κόσμος. Τόμος Β´. Η Βυζαντινή αυτοκρατορία (641-1204), μτφρ. Α. Καραστάθη, επιμ. Γ. Μωυσίδου - Α. Παπασυριόπουλος - A. Μαραγκάκη, Αθήνα 2011 • Χριστοφιλοπούλου, Αικατερίνη, Βυζαντινὴ ἱστορία. Α´ 324-610, Θεσσαλονίκη 21996 (α΄ έκδ. Αθήνα 1975) Β΄1 610-867, Θεσσαλονίκη 21998 (α΄ έκδ. Αθήνα 1981), Β΄2 867-1081, Θεσσαλονίκη 21997 (α΄ έκδ. Αθήνα 1988) Γ΄1 1081-1204, Αθήνα 2001 • Γλύκατζη-Αρβελέρ, Ελένη, Γιατί το Βυζάντιο, Αθήνα 2009 • Haldon, J., The Palgrave Atlas of Byzantine History, Hampshire-New York 2005. • Harvey, Α., Οικονομικὴ ανάπτυξη στο Βυζάντιο, 900-1200, μτφρ. Ελένη Σταμπόγλη, Αθήνα 1997 • Hussey J. M. (επιμ.), The Cambridge Medieval History, τ. IV: The Byzantine Empire, μέρος I: Byzantium and its Neighbours – μέρος II: Government, Church and Civilization, Cambridge 1966-1967. • James, Liz, Eγχειρίδιο βυζαντινών σπουδών, μτφρ. Κ. Δημοπούλου, επιμ. Α. Μαυρουδής - Α. Ρεγκάκος, Aθήνα 2014 • Καραγιαννόπουλος, Ι. Ε., Χάρται πρωίμου βυζαντινης περιόδου (324-565), Θεσσαλονίκη 1978, Χάρται μέσης βυζαντινης περιόδου (565-1081), Θεσσαλονίκη - Ἀθῆναι 1978 • Καραγιαννόπουλος, Ι. Ε., Ιστορία Βυζαντινου κράτους. Τόμος Α´. Ιστορία πρωίμου βυζαντινής περιόδου (324-565), Τόμος Β´. Ιστορία μέσης βυζαντινής περιόδου (565-1081), Τόμος Γ΄. Ιστορία υστέρας βυζαντινής περιόδου (1081-1453). Μέρος πρώτο. Τελευταίες λάμψεις (1081-1204), Θεσσαλονίκη 1991 • Καραγιαννόπουλος, Ι. Ε., Πηγαί της Βυζαντινής Ιστορίας, Θεσσαλονίκη 1987 • Καραγιαννόπουλος, Ι. Ε., Η πολιτική θεωρία των Βυζαντινών, Θεσσαλονίκη 1992 • Καρπόζηλος, Α., Βυζαντινοί ιστορικοι και χρονογράφοι. Τόμος Α´ (4ος - 7ος αι.), Αθήνα 1997, Τόμος Β´ (8ος - 10ος αι.), Αθήνα 2002, Τόμος Γ´ (11ος - 12ος αι.), Αθήνα 2009, Τόμος Δ´ (13ος - 15ος αι.), Αθήνα 2015 • Λαΐου, Αγγελική (γεν. επιμ.) - Morrisson, Cécile - Mπούρας, Χ. - Οικονομίδης, Ν. - Κ. Πιτσάκης, Κ. (επιστημ. επιτρ.), Οικονομικὴ ιστορία του Βυζαντίου απο τον 7ο εως τον 15ο αιώνα, Αθήνα 2006 • Laiou, Angeliki E. - Morrisson, Cécile (επιμ.), Le monde byzantin. ΙΙΙ. L’Empire grec et les voisins, XIIIe - XVe siècle, Paris 2011 • Lilie, R.-J., Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία, Αθήνα 2007 • Mango C. (επιμ.), Ιστορία του Βυζαντίου, Παν/μιο της Οξφόρδης2, (ελλ. μετάφρ. Αθήνα 2006). • Morrisson, Cécile (επιμ.), O βυζαντινός κόσμος. Τόμος Α´. Η Ανατολική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία (330-641), μτφρ. Α. Καραστάθη - επιμ. Α. Μυλωνοπούλου, εισαγ. Τ. Κιουσοπούλου, Αθήνα 2007 • Λαμπάκης, Σ. - Τρωιάνος, Σ. Ν. - Σαράντη, Ελένη Γ. - Λουγγής, Τ. Κ. - Βλυσίδου, Βασιλική Ν. - Σαββίδης, Α. Γ. Κ., Βυζαντινό κράτος και κοινωνία. Σύγχρονες κατευθύνσεις της έρευνας, Αθήνα 2003
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-02-2021