ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ / DIPLOMA THESIS
ΚωδικόςΠΤΥ
ΣχολήΚαλών Τεχνών
ΤμήμαΚινηματογράφου
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018244

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Κινηματογράφου (2009-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό10540

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Class ID
600251907
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Προϋπόθεση δήλωσης εκπόνησης πτυχιακής ή ερευνητικής εργασίας είναι οι υποψήφιοι/ες να έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 220 μονάδες ECTS.Προϋπόθεση παρουσίασης-εξέτασης της πτυχιακής εργασίας είναι οι υποψήφιοι/ες να μην έχουν υπόλοιπα υποχρεωτικών μαθημάτων και να έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τουλάχιστον 231 μονάδες ECTS.Η πτυχιακή εργασία (καλλιτεχνική/ θεωρητική) πραγματοποιείται με την επίβλεψη ενός μέλους του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος. Ανάλογα με την κατεύθυνση στην οποία εντάσσεται η εκάστοτε εργασία, η επίβλεψη αναλαμβάνεται από μέλος διδακτικού προσωπκού συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Είναι δυνατή επίσης η συνεπίβλεψη μιας πτυχιακής εργασίας από δύο ή περισσότερους/ες διδάσκοντες/ουσες. Οι όροι και οι προθεσμίες της κάθε συνεργασίας μεταξύ φοιτητή/τριας και επιβλέποντα/ουσας εξειδικεύονται και αποσαφηνίζονται από κάθε επιβλέποντα/ουσα κατά την αρχή της συνεργασίας. Το θέμα της πτυχιακής εργασίας καθορίζεται κατόπιν συνεργασίας μεταξύ φοιτητή/τριας και επιβλέποντα/ουσα. Από την αρχή του πέμπτου έτους (και σε κάθε αρχή εξαμήνου από εκεί και πέρα) οι φοιτητές/τριες μπορούν να καταθέτουν στη γραμματεία δήλωση εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας τους δηλώνοντας την κατεύθυνση, τον προσωρινό τίτλο και τον/την επιβλέποντα/ουσα. Πριν κατατεθεί το έντυπο της δήλωσης θα πρέπει να έχει υπογραφεί από την/τον διδάσκουσα/οντα που θα επιβλέψει την εργασία. Τέλος, η δήλωση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας γίνεται μόνο μια φορά και έχει ισχύ για όσο διάστημα χρειαστεί για την ολοκλήρωσή της εργασίας. Για την δυνατότητα εξέτασης πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα ότι έχει ολοκληρωθεί η εργασία και μπορεί να παρουσιαστεί δημόσια. Η δεύτερη αυτή έγκριση πιστοποιείται με ηλεκτρονικό μήνυμα που αποστέλλεται απο τους διδάσκοντες στη Γραμματεία του Τμήματος έως και είκοσι ημέρες πριν από την εξέταση. Οι εξετάσεις των ερευνητικών και πτυχιακών έπονται των εξετάσεων των μαθημάτων των εξαμήνων και γίνονται τρεις φορές το χρόνο στις εξεταστικές περιόδους Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. Οι εξετάσεις γίνονται δημόσια μπροστά σε κοινό. Η παρουσίαση των πτυχιακών εργασιών διαρκεί περίπου 45'. Οι πτυχιακές εργασίες παραδίδονται από ένα ανάτυπο σε γραπτή μορφή (εκτυπωμένα) και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD) στη γραμματεία και στη βιβλιοθήκη του Τμήματος πριν την ορκωμοσία. Στους εξεταστές παραδίδονται μία εβδομάδα πριν την παρουσίαση. Όποια πτυχιακή εργασία περιλαμβάνει αυτούσια ή παραφρασμένα αποσπάσματα βιβλίων ή άρθρων ή κειμένων στο διαδίκτυο, χωρίς να παραπέμπει στην πηγή, βαθμολογείται αυτομάτως με 0 (μηδέν), ανεξαρτήτως των προθέσεων του/της φοιτητή/τριας. Σε περίπτωση μη τήρησης της προθεσμίας παράδοσης μιας εργασίας, το Τμήμα Κινηματογράφου δεν αναγνωρίζει τεχνικά προβλήματα. Επισημαίνεται ότι η αναφορά του λογότυπου του Τμήματος Κινηματογράφου του ΑΠΘ, θα πρέπει να εμφανίζεται στην αρχή και το τέλος της ταινίας/εργασίας/άσκησης με την παρακάτω μορφή στα οπτικοακουστικά κείμενα: • opening-credits/τίτλοι αρχής, TMHMA KINHMATOΓΡΑΦΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, Α.Π.Θ σε ξεχωριστό καρέ. • end-credits/τίτλοι τέλους, η ταινία/εργασία/άσκηση αναπτύχθηκε και ολοκληρώθηκε στα πλαίσια του/των Χ μαθημάτων-εργαστηρίων, με την επίβλεψη των Χ Καθηγητών/τριών του Τμήματος. Στα γραπτά κείμενα θα πρέπει να υπάρχει στο εξώφυλλο / στην πρώτη σελίδα η αναφορά του Τμήματος (όπως παραπάνω) και να αναγράφεται στην πρώτη σελίδα: Επιβλέπουσα Καθηγήτρια/Επιβλέπων Καθηγητής και το αντίστοιχο όνομα. Το παραπάνω ισχύει για όλες τις ταινίες/ εργασίες/ ασκήσεις που παράγονται από τους/τις φοιτητές/τριες στα πλαίσια της φοίτησής τους στο Τμήμα ( με χρήση τεχνικών μέσων που τους παρέχονται από αυτό , επιμέλεια σεναρίου , σκηνοθεσίας , φωτογραφίας, μοντάζ , σκηνογραφίας , παραγωγής, ήχου και μουσικής σε κάθε στάδιο της ταινίας αυτής από τους/τις Καθηγητές/τριες του Τμήματος ή επίβλεψη θεωρητικών εργασιών). Το Τμήμα παραιτείται οποιασδήποτε άλλης αξίωσης στις παραγόμενες ταινίες/εργασίες/ασκήσεις πλην της αναφοράς του με τον τρόπο που προαναφέρθηκε. Σε περίπτωση παράλειψης της συγκεκριμένης αναφοράς, η ταινία/εργασία/ άσκηση δεν θα βαθμολογείται.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Α. Καλλιτεχνική Πτυχιακή Εργασία: με την επιτυχή ολοκλήρωσή της, οι φοιτητές/τριες αναμένεται: -- να διαθέτουν εμπειρία εκτέλεσης μιας άρτιας καλλιτεχνικής εργασίας σε μία περιοχή της κινηματογραφικής δημιουργίας -- να έχουν αναπτύξει μία προσωπική καλλιτεχνική προσέγγιση στην κατεύθυνση/ ειδικότητα που τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα -- να μπορούν να οργανώσουν το χρόνο και τα μέσα που διατίθενται ώστε να φέρουν σε πέρας με επιτυχία ένα καλλιτεχνικό έργο --να μπορούν να αντιμετωπίζουν με ευελιξία και δημιουργικότητα προβλήματα και περιορισμούς -- να μπορούν να συνεργαστούν με άλλους καλλιτεχνικούς συνεργάτες στο βαθμό που χρειάζεται Β. Θεωρητική Διπλωματική Εργασία: με την επιτυχή ολοκλήρωσή της, οι φοιτητές/τριες -έχουν εκπαιδευτεί στη διατύπωση ενός ερευνητικού ερωτήματος/μιας υπόθεσης εργασίας -έχουν εξοικειωθεί με μία συγκεκριμένη περιοχή της θεωρίας ή της ιστορίας του κινηματογράφου. - έχουν ασκηθεί στη χρήση των πηγών και της επιστημονικής βιβλιογραφίας - έχουν εξοικειωθεί με ερευνητικά βοηθήματα νέας τεχνολογίας - έχουν κατορθώσει την επιστημονική σύνθεση και ερμηνεία σε εξειδικευμένη περιοχή έρευνας Τέλος, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης, η επιτυχημένη ολοκλήρωση της Διπλωματικής Διάλεξης κατοχυρώνει την ικανότητα οργάνωσης και παρουσίασης του επιστημονικού υλικού μπροστά σε κοινό, με έμφαση στην επικοινωνιακή δεξιότητά του/της φοιτητή/ριας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η πτυχιακή εργασία αντανακλά τα προσωπικά καλλιτεχνικά και θεωρητικά ενδιαφέροντα του/της κάθε φοιτητή/ήτριας και αποτελεί το «απόσταγμα» των σπουδών, καθώς και το πληρέστερο δείγμα προσωπικής εργασίας του/της. Ως προς το είδος της εργασίας, προσφέρονται διαφορετικές δυνατότητες: α) Η πτυχιακή εργασία μπορεί να εκπονηθεί σε μία από τις εφαρμοσμένες κατευθύνσεις (Σκηνοθεσία, Σενάριο, Δ/νση φωτογραφίας, Μοντάζ, Ήχος-Μουσική, Παραγωγή, Σκηνογραφία-Ενδυματολογία) όπου παίρνει τη μορφή καλλιτεχνικού έργου στο αντικείμενο της κατεύθυνσης και αναπτύσσεται σε συγκεκριμένα πλαίσια, όπως αυτά προσδιορίζονται από τους υπεύθυνους επιβλέποντες. β) Η πτυχιακή εργασία μπορεί επίσης να εκπονηθεί σε μία θεωρητική κατεύθυνση (Θεωρία-Ιστορία Κινηματογράφου, Παιδαγωγική) όπου έχει τη μορφή διατριβής 12000 λέξεων. Στην περίπτωση (α), μιας πτυχιακής εργασίας σε μορφή καλλιτεχνικού έργου, τα ακριβή παραδοτέα ορίζονται κατά περίπτωση από τον/την επιβλέποντα/ουσα. Μπορεί π.χ. να αφορά στη σκηνοθεσία μίας ταινίας, τη συγγραφή ενός σεναρίου, την καλλιτεχνική συμβολή σε περισσότερα από ένα πρότζεκτ, τη δημιουργία ενός portfolio κ.ο.κ. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα το ίδιο καλλιτεχνικό έργο (π.χ. μία ταινία μικρού μήκους) να αποτελεί ταυτόχρονα πτυχιακή εργασία για περισσότερους φοιτητές/τριες που έχουν συμβάλει σε αυτό από διαφορετικές καλλιτεχνικές περιοχές. Η παρουσίαση του καλλιτεχνικού ή θεωρητικού έργου γίνεται δημόσια και ακολουθείται από ερωτήσεις και παρατηρήσεις της επιτροπής προς τον/την εξεταζόμενο/η. Ερωτήσεις μπορούν επίσης να υποβάλλουν και όσοι από τους ακροατές το επιθυμούν.
Λέξεις Κλειδιά
πτυχιακή εργασία, διπλωματική, σπουδαστική ταινία, έρευνα, πρωτοτυπία, σύνθεση, δημιουργικότητα.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων2006,7
Φροντιστήριο501,7
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο501,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών95031,7
Καλλιτεχνική δημιουργία95031,7
Σύνολο220073,3
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Την αξιολόγηση της πτυχιακής εργασίας (καλλιτεχνικής/ θεωρητικής), αναλαμβάνει τριμελής επιτροπή, μέλος της οποίας είναι και ο/η επιβλέποντας/ουσα. Τα δύο άλλα μέλη της επιτροπής ορίζονται από τη ΓΣ και είναι διδάσκοντες/ουσες ανάλογης καλλιτεχνικής ή θεωρητικής κατεύθυνσης. Για την αξιολόγηση της καλλιτεχνικής πτυχιακής εργασίας λαμβάνονται υπόψη η ποιότητα, η αρτιότητα και η πρωτοτυπία της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Επίσης εκτιμάται η αυτοκριτική προσέγγιση σε ο,τι αφορά στο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα αλλά και στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Για την αξιολόγηση της θεωρητικής διπλωματικής εργασίας λαμβάνονται υπόψη η πρωτοτυπία και η έκταση της έρευνας, η σύνθεση, η γλωσσική επάρκεια και η συνέπεια στην επιστημονική δεοντολογία. Για την αξιολόγηση της δημόσιας υποστήριξης της εργασίας λαμβάνεται επίσης υπόψη η σαφήνεια της διατύπωσης, η ζωντάνια, η μεταδοτικότητα, κ.λπ. Οι παραπάνω πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος (https://www.film.auth.gr/el/spoudes/ptyxiakes-ergasies) και αποσαφηνίζονται και εξειδικεύονται, ανάλογα με το θέμα, από τον/την επιβλέποντα/ουσα στην αρχή της συνεργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Καλλιτεχνική Ερμηνεία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Η βιβλιογραφία, οι πηγές και το υλικό για την καλλιτεχνική παραγωγη εξειδικεύονται με βάση το είδος και το θέμα της κάθε διπλωματικής εργασίας (θεωρητικής/καλλιτεχνικής).
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-06-2020