ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος

ΤίτλοςΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ / MODERN GREEK : PHONOLOGY-MORPHOLOGY
ΚωδικόςΑ.1.019
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Γνωστικό ΑντικείμενοΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80000151

Πληροφορίες Τάξης

ΤίτλοςΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2011 – 2012
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
80020823
Τύπος Μαθήματος
  • ΥποβάθρουΤα μαθήματα εκείνα που, αν και δεν αναφέρονται άμεσα στην επιστήμη που θεραπεύει το Πρόγραμμα Σπουδών, ωστόσο αποτελούν αναγκαία προϋπάρχουσα επιστημονική γνώση για να μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί θέματα άμεσα εντασσόμενα σ' αυτήν. Συνήθως διδάσκονται στα πρώτα εξάμηνα σπουδών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα Στατιστική στη Βιολογία, η Φυσικοχημεία κα.
  • Γενικών ΓνώσεωνΜαθήματα που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στοχεύουν στην ευρύτερη παιδεία του φοιτητή ως επιστήμονα και πολίτη. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φιλοσοφία της επιστήμης, τα Σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα κα.
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
-γνώση του βασικού έργου των επιπέδων γλωσσικής ανάλυσης της Φωνητικής, της Φωνολογίας και της Μορφολογίας -συνειδητοποίηση της διαφοράς προφορικού-γραπτού λόγου -γνώση των φωνητικών και φωνολογικών μονάδων της νέας ελληνικής -γνώση και συνειδητοποίηση της φωνολογικής και μορφολογικής δομής της νέας ελληνικής -γνώση και συνειδητοποίηση βασικών εννοιών της Μορφολογίας -γνώση και συνειδητοποίηση βασικών πτυχών της Μορφολογίας της νέας ελληνικής -ικανότητα διάκρισης προβληματικής προφοράς των νηπίων -ικανότητα συσχέτισης φθόγγων-φωνημάτων-γραμμάτων -δεξιότητα στοιχειώδους φωνητικής καταγραφής προφορικών κειμένων
Γενικές Ικανότητες
  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Τα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης. Βασικά χαρακτηριστικά της νέας ελληνικής,. Η Φωνητική, η Φωνολογία και η Μορφολογία. Το φώνημα και το μόρφημα. Τα φωνήματα της νέας ελληνικής, σχέσεις φωνημάτων, πάθη φωνηέντων και συμφώνων, τονισμός. Μορφολογία, μορφήματα και μορφές. Ιστορία της Μορφολογίας. Παραγωγή και σύνθεση. Η μορφολογική ανάλυση. Η ΜΟρφολογία της νέας ελληνικής (χαρακτηριστικά, όνομα, ρήμ, αντωνυμία, σύδεσμοι κτλ.)
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ.ECTSΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε μονάδα αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών.ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητώνΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδεςErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Διαλέξεις261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων200,8
Σύνολο461,8
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Σωφρ. Χατζησαββίδη, «Γραμματική της νέας ελληνικής. Θεωρητικές βάσεις και περιγραφή (Φωνητική-Φωνολογία-Μορφολογία), Τόμος Α΄», Θεσσαλονίκη, Βάνιας, 2009 Θ. Παυλίδου «Επίπεδα της γλωσσικής ανάλυσης», Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο, 1999
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σωφρ. Χατζησαββίδης «Η γλωσσική αγωγή στο Νηπιαγωγείο», Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2002 Δημ. Τομπαϊδη «Διδασκαλία νεοελληνικής γλώσσας», Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1992 Brian, J. & Philippaki-Warburton, I. Modern Greek, London: Groom Helm, 1987. Holton, D.-Mackridge, P.-Φιλιππάκη-Warburton, Ειρ. Γραμματική της ελληνικής γλώσσας, Αθήνα: Πατάκης, 1999. Κλαίρης, Χρ. & Μπαμπινιώτης Γ. Γραμματική της νέας ελληνικής: δομολειτουργική-επικοινωνιακή, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2005. Mackridge, P. Η νεοελληνική γλώσσα, Αθήνα: Πατάκης, 1987. Mirambel, A. Η νέα ελληνική γλώσσα, Θεσσαλονίκη: Ι.Ν.Σ., 1978. Μπαμπινιώτης Γ. & Κοντός, Π. Συγχρονική Γραμματική της Κοινής Νέας Ελληνικής, Αθήνα, 1967. Τριανταφυλλίδης, Μ. Νεοελληνική Γραμματική, Αθήνα: ΟΕΣΒ, 1941. Τσοπανάκης, Αγ. Νεοελληνική Γραμματική, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εστία, Αφοί Κυριακίδη, 1994. Φιλιππάκη-Warburton, Ειρ. κ. ά. Γραμματική Νέας Ελληνικής Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού, στο http://www.pi-schools.gr. Χατζησαββίδης, Σ. & Χατζησαββίδου, Α. Γραμματική Νέας Ελληνικής Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Γαβριηλίδου, Ζ. Φωνητική συνειδητοποίηση και διόρθωση παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, Αθήνα: Πατάκης, 2003. International Phonetic Association. The Handbook of the International Phonetic Association, Cambridge: Cambridge University Press, 1996. Κρύσταλ, Ντ. Λεξικό Γλωσσολογίας και Φωνητικής (Μτφρ. Γ. Ξυδόπουλος), Αθήνα: Πατάκης, 2000. Ladefoged, P. Εισαγωγή στη Φωνητική (Μτφρ. Μ. Μπαλτατζάνη), Αθήνα: Πατάκης, 2007. Laver, J. Principles of Phonetics, Cambridge: Cambridge University Press, 1994. Martinet, A. Στοιχεία γενικής γλωσσολογίας (Μτφρ. Αγ. Χαραλαμπόπουλος), Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 1976. Πετρούνιας Ευ. Νεοελληνική Γραμματική και συγκριτική ανάλυση/ μέρος Α'., Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1985. Botinis, A. Stress and Prosodic Structure in Greek, Lund: Lund University Press, 1989. Coulmas, F. Writing Systems. An Introduction to Their Linguistic Analysis, Cambridge: Cambridge University Press, 2003. Γιαβρής, Ά. Η στίξη στη γραπτή επικοινωνία, Αθήνα: Κέδρος, 2006. Goldsmith, J. Autosegmental and Metrical Phonology, Oxford: Blackwell, 1990. Goldsmith, J. The Handbook of Phonological Theory, Cambridge, MA: Blackwell, 1995. Ιορδανίδου, Ά. (Επιστ. επιμ.) Οδηγός της νεοελληνικής γλώσσας, Αθήνα: Μαγουλάς, Γ. Εισαγωγή στη Φωνολογία της νέας ελληνικής, Aθήνα: Ε.Κ.Π.Α, χ.χ. Martinet, A. Στοιχεία γενικής γλωσσολογίας (Μτφρ. Αγ. Χαραλαμπόπουλος), Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 1976. Nespor, M. Φωνολογία, Αθήνα: Πατάκης, 1999. Παπαναστασίου, Γ. Νεοελληνική ορθογραφία. Ιστορία, θεωρία, εφαρμογή, Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 2008. Ρεβυθιάδου, Α. & Μ. Τζακώστα. Η Φωνολογία στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, Αθήνα: Πατάκης, 2007. Roca, I. & W. Johnson. A Course in Phonology, Cambridge, MA: Blackwell, 1999. Σετάτος, Μ. Φωνολογία της κοινής νεοελληνικής, Αθήνα: Παπαζήσης, 1974 Setatos, M. Phonological Problems of Modern Greek Koine, Thessaloniki, 1969. Spencer, A. Phonology: Theory and Description, Cambridge, MA: Blackwell, 1996. Τομπαϊδης, Δημ. Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.-Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1992 Trubetzkoy, N. Grundzüge der Phonologie, Τravaux du circle linguistique de Prage 7. Prage, 1939.
Τελευταία Επικαιροποίηση
Χειμερινή περίοδος 2011