ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / INTRODUCTION TO PHILOSOFY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
ΚωδικόςΕ 91
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΠαιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννης Μαρκόπουλος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID80003100

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2013 – 2014
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
80022815
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Θα ήταν ουσιατικά χρήσιμο να υπήρχαν, ήδη από το Γυμνάσιο και το Λύκειο, επαρκείς, βασικές γνώσεις στη Φιλοσοφία. Δυστυχώς για τη χώρα μας, κάτι τέτοιο δεν είναι δεδομένο, συγκριτικά με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση και κριτική συζήτηση της απαρχής και της εξέλιξης των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας στον ευρωπαϊκό χώρο, και η επαφή των φοιτητών και φοιτητριών με τις βασικές φιλοσοφικές και επιστημονικές ιδέες και την ιστορική τους εξέλιξη, από την εποχή των Προσωκρατικών μέχρι τη σύγχρονη και μετανεωτερική εποχή.Με βάση γνωσιολογικά στοιχεία, επιχειρείται μια ενοποιητική,ολιστική θεώρηση της ουσίας, της σημασίας και της εξέλιξης της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογίας, των αρχών και του χαρακτήρα των θεωριών και των εφαρμογών τους. Το μάθημα αποσκοπεί, επίσης, να βάλει τις βάσεις για μια κριτική συζήτηση της έννοιας της προόδου αλλά και της κοινωνικο-ηθικής και περιβαλλοντικής διάστασης της τεχνοεπιστήμης, που ως θέματα θα συζητηθούν στα επόμενα μαθήματά μου, σε μεγαλύτερα εξάμηνα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/φοιτήτριες θα μπορούν: - να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη. - να κατανοήσουν ορισμένες βασικές φιλοσοφικές, επιστημονικές και γνωσιοθεωρητικές έννοιες, αρχές και μεθόδους. - να κατανοήσουν τα στάδια εξέλιξης των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας στον ευρωπαϊκό χώρο. - να προσεγγίσουν κριτικά την τεχνοεπιστημονική εξέλιξη. - να κατανοήσουν τον ενοποιητικό ρόλο της φιλοσοφίας της επιστήμης και της τεχνολογίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Eπιλεγμένα κεφάλαια για τη φιλοσοφική σκέψη, τη γνωσιολογία, την επιστήμη και την τεχνολογία: α) στην αρχαιότητα (Προσωκρατικοί, Σοφιστές, Σωκράτης, Πλάτων, Αριστοτέλης, Επικούρειοι, Σκεπτικοί, Στωικοί, Αρχιμήδης), β) στους νεότερους χρόνους (ορθολογισμός, εμπειρισμός, ραγδαία άνοδος της επιστήμης, κλασική φυσική και μηχανιστική κοσμοαντίληψη), και γ) στη σύγχρονη εποχή ( θετικισμός, λογικός θετικισμός, σύγχρονη φυσική, επιστημονικός ρεαλισμός αλλά και επιστημονισμός και τεχνοκρατική κοσμοαντίληψη, μετανεωτερικές θεωρήσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, ενοποιητικός ρόλος της φιλοσοφίας της επιστήμης και της τεχνολογίας).
Λέξεις Κλειδιά
Φιλοσοφία της επιστήμης, φιλοσοφία της τεχνολογίας, γνωσιοθεωρία, φυσικές επιστήμες, τεχνολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Και με διάλογο
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση γίνεται με τελική γραπτή εξέταση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-05-2014