Είστε εδώ

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεώργιος Καραπέτσας

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Ενημερώθηκε: 2023-10-16