Είστε εδώ

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεώργιος Πάχτας

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Retired), Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ενημερώθηκε: 2021-03-22