Είστε εδώ

Συχνές Ερωτήσεις - Φοιτητών

Μήνυμα λάθους ή ένδειξη: 
Μια μη έγκυρη επιλογή εντοπίστηκε. Απευθυνθείτε στο διαχειριστή του ιστοτόπου.
Αιτίες προβλήματος: 
Δε συμπληρώθηκαν τα προαιρετικά πεδία του ερωτηματολογίου από το φοιτητή - Σφάλμα του συστήματος
Αιτίες προβλήματος: 
Ο κωδικός (PIN) που εισάγατε δεν αντιστοιχεί σε εσάς για το συγκεκριμένο μάθημα.
Ενέργειες χρήστη: 
Επικοινωνία με το διδάσκοντα που διένειμε τους κωδικούς.
Αιτίες προβλήματος: 
1. Δεν έχουν γίνει ακόμα οι δηλώσεις των μαθημάτων από τη Γραμματεία του Τμήματος. 2. Δεν έχουν συγχρονιστεί ακόμα οι δηλώσεις της Γραμματείας με την κεντρική βάση δεδομένων του φοιτητολογίου.
Ενέργειες χρήστη: 
1. Επικοινωνία με τη Γραμματεία του Τμήματος για να επιβεβαίωση των δηλώσεων. 2. Επικοινωνία με το HelpDesk του ΚΗΔ.
Μήνυμα λάθους ή ένδειξη: 
Είναι αδύνατη η εμφάνιση των μαθημάτων σας. Το πρόβλημα οφείλεται στο γεγονός ότι στο σύστημα της Γραμματείας δεν είναι καταχωρημένος ο αριθμός Πανεπιστημιακού Μητρώου σας (ΑΠΜ). Παρακαλούμε απευθυνθείτε στη Γραμματεία σας για τις απαραίτητες ενέργειες.
Αιτίες προβλήματος: 
Δεν είναι καταχωρημένο το ΑΠΜ του φοιτητή στο σύστημα της Γραμματείας
Ενέργειες χρήστη: 
Δήλωση του ΑΠΜ του φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος, στο οποίο ανήκει