Είστε εδώ

Terms beginning with Κ

Όροι που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα
Επιλέξτε ένα από τα παραπάνω γράμματα για να εμφανιστούν οι όροι που ξεκινούν με αυτό.

Κ

Κ.Η.Δ.

Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Κ.Λ.Δ.

Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου

Κ.Υ.Τ.Π.

Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής