Είστε εδώ

Terms beginning with Ο

Όροι που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα
Επιλέξτε ένα από τα παραπάνω γράμματα για να εμφανιστούν οι όροι που ξεκινούν με αυτό.

Ο

ΟΜ.Ε.Α.

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης