Είστε εδώ

Terms beginning with Τ

Όροι που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα
Επιλέξτε ένα από τα παραπάνω γράμματα για να εμφανιστούν οι όροι που ξεκινούν με αυτό.

Τ

Τ.Ε.Ι.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Τ.Π.Ε.

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας