Είστε εδώ

Terms beginning with E

Όροι που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα
Επιλέξτε ένα από τα παραπάνω γράμματα για να εμφανιστούν οι όροι που ξεκινούν με αυτό.

E

ECTS

European Credit Transfer System

EHEA

European Higher Education Area

ENQA

European Association for Quality Assurance in Higher Education

EQAR

European Quality Assurance Register for Higher Education

EQF

European Qualification Framework

ESG

European Standards and Guidelines for Quality Assurance