Είστε εδώ

Terms beginning with U

Όροι που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα
Επιλέξτε ένα από τα παραπάνω γράμματα για να εμφανιστούν οι όροι που ξεκινούν με αυτό.

U

Units

Local Credit Unit
Οne local credit unit corresponds either to one weekly hour of teaching or to one to three weekly hours of laboratory work (field work, practical, etc) during one semester. The Degree is awarded according to the required minimum local credit units (Law 1268/1982, art. 24, section 3). Compliance with the ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) regulations started in 2007, when the Greek Legislation was harmonized with the relevant European one (Ministerial Decision no Φ5/896556/Β3, art. 1-3, Hellenic Government Gazette no 1466/2007/B).

UPS

Undergraduate Programme of Studies