Είστε εδώ

Κωδικοί Τύπων Δημοσιεύσεων

Τύπος Δημοσίευσης Κωδικός Reference Type
Βιβλία / μονογραφίες σε ελληνικούς εκδοτικούς οίκους 01 Book Whole / Monograph
Βιβλία/μονογραφίες σε διεθνείς εκδοτικούς οίκους 02 Book Whole / Monograph
Διδακτικά εγχειρίδια 03 Book Whole / Monograph
Εργασίες σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με κριτές 04 Journal Article
Εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές 05 Journal Article
Εργασίες σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές 06 Journal Article
Εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές 07 Journal Article
Εργασίες σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων με κριτές 08 Conference Proceedings
Εργασίες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές 09 Conference Proceedings
Εργασίες σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων χωρίς κριτές 10 Conference Proceedings
Εργασίες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων χωρίς κριτές 11 Conference Proceedings
Ανακοινώσεις σε ελληνικά επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά 12 Conference Proceedings
Ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά 13 Conference Proceedings
Ανακοινώσεις σε ελληνικά επιστημονικά συνέδρια χωρίς κριτές που δεν εκδίδουν πρακτικά 14 Conference Proceedings
Ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια χωρίς κριτές που δεν εκδίδουν πρακτικά 15 Conference Proceedings
Κεφάλαια σε ελληνικού συλλογικούς τόμους 16 Book, Section
Κεφάλαια σε διεθνείς συλλογικούς τόμους 17 Book, Section
Εκδότης ή/και επιμελητής σε συλλογικούς τόμους σε ελληνικούς εκδοτικούς οίκους 18 Book, Edited
Εκδότης ή/και επιμελητής σε συλλογικούς τόμους σε διεθνείς εκδοτικούς οίκους 19 Book, Edited
Βιβλιοκρισίες/reviews 20 Generic
Άρθρα/λήμματα σε ελληνικά λεξικά, εγκυκλοπαίδειες και καταλόγους κάθε είδους 21 Book, Section (εξυπηρετεί)
Άρθρα/λήμματα σε διεθνή λεξικά, εγκυκλοπαίδειες και καταλόγους κάθε είδους 22 Book, Section (εξυπηρετεί)
Εκλαϊκευτικές μελέτες 23 Generic
Μεταφράσεις ή/και επιμέλειες μεταφράσεων 24 Book Whole / Monograph
Άλλες εργασίες (π.χ. ιστοσελίδα, άρθρο σε εφημερίδα) 25 Generic*
Συνθετικό έργο με πρώτες εκτελέσεις και εκδόσεις στην Ελλάδα 26  
Συνθετικό έργο με πρώτες εκτελέσεις και εκδόσεις στο εξωτερικό 27  
Ηχογραφήσεις από ελληνικές δισκογραφικές εταιρείες ή τοπικούς φορείς 28 Sound Recording
Ηχογραφήσεις από διεθνείς δισκογραφικές εταιρείες ή φορείς διεθνούς κύρους 29 Sound Recording
Θεατρικές παραστάσεις στην Ελλάδα 30  
Θεατρικές παραστάσεις στο εξωτερικό 31  
Ταινία Κινηματογραφική Μεγάλου Μήκους ελληνικής παραγωγής 32 Motion Picture
Ταινία Κινηματογραφική Μεγάλου Μήκους διεθνούς παραγωγής 33 Motion Picture
Ταινία Κινηματογραφική Μικρού Μήκους ελληνικής παραγωγής 34 Motion Picture
Ταινία Κινηματογραφική Μικρού Μήκους διεθνούς παραγωγής 35 Motion Picture
Τηλεοπτική σειρά ή Επεισόδιο τηλεοπτικής σειράς 36 Motion Picture
Τηλεοπτική εκπομπή ή Σειρά Τηλεοπτικών Εκπομπών 37 Motion Picture
Τηλεοπτική Ταινία μεγάλου μήκους 38 Motion Picture
Διαφημιστικό 39  
Video art installations και video clips 40  
Εικαστικές εκθέσεις στην Ελλάδα 41  
Εικαστικές εκθέσεις στο εξωτερικό 42  
Εκθέσεις φωτογραφίας στην Ελλάδα 43  
Εκθέσεις φωτογραφίας στο εξωτερικό 44  
Συναυλίες στην Ελλάδα 45  
Συναυλίες στο εξωτερικό 46  
Ραδιοφωνική εκπομπή 47  
Έργο τέχνης (πίνακας, γλυπτό, χαρακτικό, κ.λπ.) 48 Artwork

* Αλλιώς αν είναι άρθρο σε εφημερίδα newspaper article, αν είναι ιστοσελίδα web page