Είστε εδώ

Οδηγίες για την διόρθωση των βιβλιογραφικών αναφορών στο RefWorks

Οδηγίες για την διόρθωση των βιβλιογραφικών αναφορών στο RefWorks

1. Σύνδεση στο RefWorks
2. Επεξεργασία αναφορών
3. Ομαδική επεξεργασία αναφορών
3. Εισαγωγή νέων βιβλιογραφικών αναφορών
4. Ενημέρωση ολοκλήρωσης διαδικασίας

Σημείωση: Μπορείτε να καταβάσετε τις οδηγίες σε εκτυπώσιμη μορφή από το σύνδεσμο RefWorks.pdf

1. Σύνδεση στο RefWorks

Η πρόσβαση στο RefWorks γίνεται είτε από την αρχική ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ. επιλέγοντας το εικονίδιο,είτε απευθείας ακολουθώντας το σύνδεσμο:

https://www.refworks.com/refworks2/?r=authentication::init&groupcode=RWAristotleUT

Προσοχή: Σε περίπτωση που βρίσκεστε εκτός της Πανεπιστημιούπολης θα πρέπει να ακολουθήσετε τον παραπάνω σύνδεσμο και όχι το εικονίδιο στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης.Σημείωση: Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας η ΜΟΔΙΠ έχει δημιουργήσει στο RefWorks λογαριασμούς για όλα τα Τμήματα του ΑΠΘ με τη χρήση του e-mail της Γραμματείας (info@xxx.auth.gr), έχει παραμετροποιήσει το λογαριασμό του κάθε Τμήματος στο RefWorks και έχει εισάγει σε αυτό τις δημοσιεύσεις του.

Για τη σύνδεσή σας συμπληρώνετε τα Login Name και Password που αντιστοιχεί στο Τμήμα ή τη Σχολή σας και κάνετε Login. Τους κωδικούς πρόσβασης (login name, password) μπορείτε να τους βρείτε στον Πίνακα Κωδικοί πρόσβασης Τμημάτων / Μονοτμηματικών Σχολών στο RefWorks.
 

Επάνω

2. Επεξεργασία αναφορών

Έχοντας συνδεθεί στον λογαριασμό του Τμήματός σας, ανοίγετε το φάκελο τις δημοσιεύσεις του οποίου θέλετε να επεξεργαστείτε (π.χ. Test) επιλέγοντάς τον στη δεξιά στήλη που εμφανίζεται στο RefWorks.Επιλέγετε το εικονίδιο Edit στην αναφορά που επιθυμείτε να διορθώσετεκαι εμφανίζεται το παράθυρο Edit Reference.


Σημείωση: Τοποθετώντας τον κέρσορα επάνω στον όνομα κάθε πεδίου, εμφανίζονται αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση του συγκεκριμένου πεδίου.

Η επεξεργασία που θα πρέπει να κάνετε σε κάθε αναφορά είναι η εξής:

● Στο Fields used by επιλέγετε το βιβλιογραφικό πρότυπο με το οποίο επιθυμείτε να εμφανίζεται η αναφορά. Συνίσταται η χρησιμοποίηση του προτύπου που εμφανίζεται ως προεπιλογή (APA 6th – American Psychological Association, 6th Edition).

● Στο Reference Type επιλέγετε από το αναδυόμενο μενού το είδος της δημοσίευσης που επεξεργάζεστε. Όταν ο προεπιλεγμένος τύπος δημοσίευσης είναι λάθος, επιλέγετε τον κατάλληλο. Στην περίπτωση αυτή τα δεδομένα των πεδίων ενδέχεται να μετακινηθούν σε άλλα πεδία. Επαναφέρετε τα δεδομένα στα σωστά πεδία.

● Προσέχετε στα πεδία Authors ή/και Editors ή/και Translators ή/και Conductors ή/και Artists τα δεδομένα σας να έχουν τη μορφή: Επίθετο,Ο.;Επίθετο,Ο.; ή Επίθετο,Όνομα;Επίθετο,Όνομα; κ.ο.κ.

Σε περίπτωση που οι συγγραφείς (ή οι επιμελητές, οι μεταφραστές, κλπ.) σε μία δημοσίευση έχουν την εξής μορφή:τότε η τελική μορφή με την οποία θα πρέπει να εμφανίζονται στη φόρμα του RefWorks είναι η παρακάτω● Ο τίτλος των συνεδρίων (που δεν υπάρχει σαν πεδίο) μπορεί να μπαίνει μαζί με τον τίτλο των πρακτικών, δηλαδή Prοceedings Title:Πρακτικά του Conference Title.

● Διορθώνετε ορθογραφικά λάθη και λάθη κωδικοποίησης σύμφωνα με τον αρχικό κατάλογο δημοσιεύσεων του Τμήματός σας. Τους αρχικούς καταλόγους των δημοσιεύσεων μπορείτε να τους βρείτε στον Πίνακα Κατάλογοι δημοσιεύσεων από τις Εκθέσεις των Τμημάτων / Μονοτμηματικών Σχολών.

● Μεταφέρετε πληροφορίες σε διαφορετικά πεδία, αν κατά τη διάρκεια της εισαγωγής τους στο RefWorks το σύστημα δεν έχει ‘καταλάβει’ σωστά κάποια δεδομένα.

Στα Additional Fields προσθέτετε οπωσδήποτε:

Output Language: από το αναδυόμενο μενού επιλέγετε την πρωτότυπη γλώσσα της δημοσίευσης.Publication Type ID: Προσθέτετε τον κωδικό του τύπου δημοσίευσης, όπως ορίζεται στον Πίνακα Κωδικοί Τύποι Δημοσιεύσεων.Προσοχή: Οι κωδικοί των πρώτων 9 τύπων δημοσιεύσεων έχουν το 0 πριν τον αντίστοιχο αριθμό (π.χ. 05) και δεν είναι μονοψήφιοι.

Στα Additional Fields μπορείτε να προσθέσετε προαιρετικά όποιο άλλο πεδίο νομίζετε ότι είναι χρήσιμο.

Προσοχή: Τα πεδία Faculty/School ID και Authors APMs ή/και Editors APMs ή/και Translators APMs ή/και Conductors APMs ή/και Artists APMs (ανάλογα με το είδος της δημοσίευσης), είναι απαραίτητα, αλλά για τη διευκόλυνση των Τμημάτων αυτά θα αναλάβει να τα προσθέσει η ΜΟΔΙΠ, όταν ολοκληρωθούν οι διορθώσεις όλων των δημοσιεύσεων.

Όταν τελειώσετε με τις διορθώσεις μιας δημοσίευσης επιλέγετε Save Reference.


 

Επάνω

3. Ομαδική επεξεργασία αναφορών

Από το αναδυόμενο μενού View επιλέξτε All References ή ένα φάκελο με αναφορές (π.χ. Test) που θέλετε να επιμεληθείτε. Μπορείτε επίσης να επιμεληθείτε ομαδικά αναφορές από τα αποτελέσματα αναζήτησης στο RefWorks από το μενού Search.

Στη συνέχεια επιλέξτε Global Edit

Στο πεδίο Field to Add Data επιλέξτε από την λίστα το Faculty/School ID.

Πληκτρολογήστε τον Κωδικό της Σχολής στο πεδίο Faculty/School ID και στο πεδίο If field Already Contains Data επιλέξτε Overwrite Existing Data και στη συνέχεια Add Data.

Επιλέξτε ΟΚ

Πληκτρολογήστε EDIT ALL και επιλέξτε Edit References

Η ομαδική τροποποίηση των αναφορών έχει ολοκληρωθεί. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για την τροποποίηση οποιουδήποτε πεδίου που θέλετε να διορθωθεί ομαδικά.
 

Επάνω

4. Εισαγωγή νέων βιβλιογραφικών αναφορών

Εάν θελήσετε μπορείτε να συμπληρώσετε τις δημοσιεύσεις του Τμήματος σας που είναι καταχωρημένες στο RefWorks με την εισαγωγή νέων βιβλιογραφικών αναφορών. Η εισαγωγή αναφορών στο RefWorks γίνεται με έξι (6) τρόπους:

1. Άμεση εισαγωγή δεδομένων
2. Μετατροπή αναφορών από άλλα συστήματα βιβλιογραφικής διαχείρισης
3. Εισαγωγή εγγράφων από αποθηκευμένα αρχεία κειμένου
4. Χειρωνακτική εισαγωγή αναφορών
5. Εισαγωγή από RSS
6. Εισαγωγή από αυτοματοποιημένους καταλόγους ή βάσεις δεδομένων

Προσοχή: Σε κάθε περίπτωση εισαγωγής βιβλιογραφικών αναφορών σε λογαριασμό σας στο RefWorks, θα πρέπει να ελέγχετε τις αναφορές αυτές για να εξακριβώσετε ότι όλες οι πληροφορίες έχουν εισαχθεί στη βάση σας και στα σωστά πεδία.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πώς θα εισάγετε αναφορές στο RefWorks θα βρείτε στους οδηγούς που έχει ετοιμάσει η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ:

Οδηγός Χρήσης – Ελληνικά
Εισαγωγή βιβλιογραφίας από ηλεκτρονικές πηγές της βιβλιοθήκης στο RefWorks

στους οποίους έχετε πρόσβαση και μέσω της σελίδας εισόδου στο RefWorks


 

Επάνω

5. Ενημέρωση ολοκλήρωσης διαδικασίας

Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία όλων των δημοσιεύσεων του Τμήματος στο RefWorks θα πρέπει να ενημερώσετε τη ΜΟΔΙΠ έτσι ώστε σε αυτές να συμπληρωθούν τα πεδία που χρειάζονται (κωδικός Τμήματος/Σχολής και ΑΠΜ συγγραφέα, επιμελητή κ.λπ.) και να δρομολογηθεί η μεταφορά τους στο Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών (IKEE).

Παρακαλούμε ενημερώσετε τη ΜΟΔΙΠ ότι ολοκληρώθηκε η επεξεργασία των δημοσιεύσεων του Τμήματός σας στο RefWorks στέλνοντας ένα e-mail στη διεύθυνση qms@auth.gr
 

Επάνω