Είστε εδώ

Κεντρική Βάση Βιβλιογραφικών Δεδομένων

   
Εισήγηση Πρόεδρου της ΜΟΔΙΠ, Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού, Καθηγήτριας Δέσπως Αθ. Λιάλιου στη συνάντηση της 22.8.12
Παρουσίαση του Υπευθύνου Διασφάλισης Ποιότητας του Έργου ΣΔΠ-ΑΠΘ, κ. Κ. Αϊβαζίδη
Εισήγηση του στελέχους της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, κ. Θ. Θεοδωρόπουλου
Βιντεοσκόπηση ενημερωτικής συνάντησης 22.08.2012
   
Ημερομηνίες εκπαίδευσης στο RefWorks
Αίτηση συμμετοχής στην εκπαίδευση στο RefWorks
Συμμετέχοντες στην εκπαίδευση
   
Οδηγίες για την διόρθωση των βιβλιογραφικών αναφορών στο RefWorks
Οδηγίες για την διόρθωση των βιβλιογραφικών αναφορών στο RefWorks
Συμπληρωματικές οδηγίες για την διόρθωση των βιβλιογραφικών αναφορών στο RefWorks
Πίνακας Κωδικοί πρόσβασης Τμημάτων / Μονοτμηματικών Σχολών στο RefWorks
Πίνακας Κωδικοί Τύπων Δημοσιεύσεων (επικαιροποιημένο με Reference Type)
Υπόδειγμα σύνταξης βιβλιογραφικών αναφορών
   
Κατάλογοι δημοσιεύσεων Τμημάτων / Μονοτμηματικών Σχολών που η ΜΟΔΙΠ έχει εισάγει στο RefWorks
Έτη και αριθμός δημοσιεύσεων Τμημάτων / Μονοτμηματικών Σχολών στο RefWorks