Είστε εδώ

Ενημέρωση & συνάντηση για τη δημιουργία κεντρικής βάσης ερευνητικών δεδομένων

ΠΡΟΣ
κ. κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ
κ. κ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
κ. κ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΟΜΕΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΜΟΝΟΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ & ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΘ
-ΜΕΛΗ ΜΟΔΙΠ & ΕΡΓΟΥ ΣΔΠ-ΑΠΘ

Κυρίες και κύριοι,

Εκ μέρους της Προέδρου της ΜΟΔΙΠ, Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού, Καθηγήτριας Δέσπως Αθ. Λιάλιου και σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσής μας (βλ. συνημμένα) αναφορικά με την πρωτοβουλία της ΜΟΔΙΠ για τη συγκέντρωση και οργάνωση όλου του δημοσιευμένου έργου των μελών του ΑΠΘ, επανερχόμαστε για να σας ενημερώσουμε για τις μέχρι τώρα και τις περαιτέρω ενέργειες.

Υπενθυμίζεται ότι αυτή η δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των Σχολών/Τμημάτων στη σύνταξη των Εκθέσεων Αξιολόγησης, με την καταγραφή του ερευνητικού έργου που επιτελείται και την αποτίμησή του, στη λήψη των αποφάσεών τους και στην ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις της Πολιτείας, και -κατ΄επέκταση- στην αναγνώριση του ΑΠΘ στην ελληνική και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Τέλος, με τον τρόπο αυτό, θα αποφευχθεί η καταχώρηση των ίδιων στοιχείων σε πολλές επιμέρους βάσεις.

Α. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όπως σας έχουμε ενημερώσει, μετά από στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και της Επιτροπής Ερευνών, επιλέχθηκε ως ενιαία βάση βιβλιογραφικών δεδομένων να αξιοποιηθεί το Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών (ΙΚΕΕ) της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.
Διαπιστώθηκε ότι στο ΙΚΕΕ υπάρχουν αυτήν τη στιγμή μόνο 1.838 δημοσιεύσεις (άρθρα και εργασίες σε συνέδρια) και στην «Καρτέλα Ερευνητή» μόνο 377, αριθμοί καθόλου αντιπροσωπευτικοί του έργου που παράγεται στο Πανεπιστήμιό μας. Η ΜΟΔΙΠ έχει συγκεντρώσει και επεξεργαστεί όλους τους καταλόγους δημοσιεύσεων που έχουν υποβάλει οι Σχολές/τα Τμήματα με τις Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης, καθώς και τις βάσεις δεδομένων που διέθεταν κάποια Τμήματα. Οι δημοσιεύσεις αυτές, οι οποίες είναι περίπου 20.000, έχουν ήδη καταχωρηθεί στην εφαρμογή διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών Refworks.
Σε αυτό το στάδιο, όμως, είναι απαραίτητη η συνδρομή των αρμοδίων Συντονιστών. Πρέπει τα μέλη ΔΕΠ να ελέγξουν τις δημοσιεύσεις τους και -εάν είναι απαραίτητο- να τις επεξεργαστούν και να προβούν σε τυχόν διορθώσεις μέσω του συστήματος Refworks, ώστε να είναι όλες οι βιβλΙογραφικές αναφορές ομοιογενείς, προκειμένου στη συνέχεια να καταχωρηθούν μαζικά στο ΙΚΕΕ από τη ΜΟΔΙΠ.

H ΜΟΔΙΠ έχει κάνει την απαραίτητη προεργασία και, μετά την πραγματοποίηση της σχετικής ενημερωτικής συνάντησης (βλ. παρακάτω), θα σας διαβιβάσουμε για διευκόλυνσή σας τις σχετικές οδηγίες, .

Β. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι μεταγενέστερες δημοσιεύσεις, είτε αυτές που δεν έχουν ακόμη συμπεριληφθεί στις Εκθέσεις Αξιολόγησης, είτε εκείνες που θα δημοσιεύονται εφεξής, θα καταχωρούνται από τα μέλη ΔΕΠ στο ΙΚΕΕ.

Η ΜΟΔΙΠ έχει ζητήσει την προσθήκη νέων πεδίων και την τροποποίηση πολλών υπαρχόντων στο ΙΚΕΕ, για την άντληση της πληρέστερης δυνατής πληροφόρησης, αλλά και για τη δυνατότητα καταχώρησης όλων των τύπων δημοσιεύσεων, όλων των επιστημονικών πεδίων, και όχι μόνο αυτών που καθορίζονται από την ΑΔΙΠ μετά από συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα Τμήματα (π.χ. Σχολής Καλών Τεχνών και Αρχιτεκτονικής). Οι αλλαγές αυτές αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές του Φθινοπώρου, οπότε και θα σας ενημερώσουμε σχετικά, ώστε τα μέλη ΔΕΠ να προβούν στην καταχώρηση των πρόσφατων δημοσιέυσεών τους και να αξιοποιηθούν στη σύνταξη των φετινών Εκθέσεων.

Στόχος της ΜΟΔΙΠ είναι να καταστεί εφικτό να καταχωρούνται οι δημοσιεύσεις στο ΙΚΕΕ, μέσω του Ατομικού Απογραφικού Δελτίου μέλους ΔΕΠ, για να μη χρησιμοποιούνται πολλές ξεχωριστές βάσεις. Μέχρι να βεβαιωθούμε για αυτήν την τεχνική δυνατότητα, θα μπορέσετε να καταχωρήσετε τις πρόσφατες δημοσιεύσεις σας (μετά δηλαδή την υποβολή της πλήρους Έκθεσης Αξιολόγησης του Τμήματός σας) στο ΙΚΕΕ.

Ελπίζουμε όλες οι απαραίτητες εργασίες τροποποίησης στο ΙΚΕΕ να έχουν ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό, προκειμένου να σας ενημερώσουμε σχετικά.

Με τις παραπάνω ενέργειες, οι απαιτούμενοι από την ΑΔΙΠ κατάλογοι δημοσιεύσεων θα δημιουργούνται αυτόματα μέσω του συστήματος της ΜΟΔΙΠ, ενώ ταυτόχρονα θα είναι διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή για αξιοποίηση από τα ίδια τα μέλη ΔΕΠ, τα Τμήματα και το Ίδρυμα. Στη συνέχεια αρκεί να επικαιροποιείτε τις δημοσιεύσεις σας.

Προσκαλείστε σε συνάντηση για τα παραπάνω θέματα την Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2012, 11.00-14.00, στην Αίθουσα Συγκλήτου, προκειμένου να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις παραπάνω δράσεις, να σας γίνει παρουσίαση/επίδειξη του τρόπου χρήσης των αντίστοιχων προγραμμάτων, να απαντηθούν τυχόν απορίες σας και στη συνέχεια να ενημερώσετε σχετικά τα μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων σας.

Κρίνεται απαραίτητη η παρουσία των εκπροσώπων για τη δημιουργία της Κεντρικής Βάσης Ερευνητικών Δεδομένων, καθώς και των κ. κ. Προέδρων ή των Συντονιστών των ΟΜΕΑ.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τη διαθεσιμότητά σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις.

Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα
Με τιμή
Αλεξάνδρα Τζανεράκη