Είστε εδώ

Ατομικό Απογραφικό Δελτίο μέλους ΔΕΠ

ΠΡΟΣ
κ. κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ
κ. κ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΟΜΕΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΜΟΝΟΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ & ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΛΗ ΜΟΔΙΠ & ΕΡΓΟΥ ΜΟΔΙΠ

Κυρίες και κύριοι Πρόεδροι,
Κύριε και κύριοι Συντονιστές ΟΜΕΑ,

Εκ μέρους της Προέδρου της ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ και Επιστ. υπεύθ. του Έργου ΣΔΠ-ΑΠΘ, Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού, Καθηγήτριας Δέσπως Αθ. Λιάλιου, σας γνωρίζουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του Ατομικού Απογραφικού Δελτίου μέλους ΔΕΠ, το οποίο σας παρουσιάστηκε στις 13.07.2012.

Πρόκειται για ένα σύνθετο Δελτίο, που αποτελεί εξέλιξη του προτεινομένου από την ΑΔΙΠ Απογραφικού Δελτίου Διδάσκοντος, το οποίο δημιουργήθηκε με σκοπό να συμβάλει στη συλλογή και την καταγραφή στοιχείων που είναι διάσπαρτα ή ανύπαρκτα κεντρικά στο ΑΠΘ.

Όπως θα μπορέσετε να διαπιστώσετε, για πρώτη φορά στο ΑΠΘ, έχουν πραγματοποιηθεί και είναι σε εξέλιξη διασυνδέσεις με τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων του ΑΠΘ (Φοιτητολόγιο, Τμήμα Σπουδών, Διαχείριση Προσωπικού, Οικονομική Υπηρεσία, Επιτροπή Ερευνών, Κεντρική Βιβλιοθήκη, ΚΥΤΠ, ΚΛΔΔ, Διεθνείς Σχέσεις, Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Τμήμα Σπουδών).

Με τον τρόπο αυτό:

θα διευκολυνθεί το έργο του Διδακτικού και του Διοικητικού Προσωπικού, εξοικονομώντας χρόνο και πόρους, ανθρώπινους και υλικούς,
θα εξαλειφθούν επικαλύψεις και διπλοκαταχωρήσεις,
θα σταματήσει η αναζήτηση στοιχείων από το ένα Τμήμα στο άλλο, ενώ οι δυνατότητες και ο χρόνος του ΔΕΠ και του διοικητικού προσωπικού θα αξιοποιούνται πιο αποτελεσματικά.

Αφού κάνετε είσοδο στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ θα βρείτε στη σελίδα σας, κάτω από το όνομά σας, τις συνδέσεις για τo Ατομικό Απογραφικό Δελτίο μέλους ΔΕΠ και για το Δελτίο Αξιολόγησης Υποδομών. Μπορεί να υπάρχει κάποια καθυστέρηση κατά το άνοιγμα των επιμέρους ενοτήτων και την αποθήκευση των στοιχείων, αλλά προσπαθούμε για τη συνεχή βελτίωσή του.

Έχει καταβληθεί και καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια, ώστε το Δελτίο να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερο και να καλύψει τις ανάγκες των μελών όλων των μονοτμηματικών Σχολών και των Τμημάτων του ΑΠΘ. Είναι φυσικό να υπάρχουν παραλείψεις ή/και τεχνικά προβλήματα, όπως σε καθετί καινούργιο, και παρακαλούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας, για την αποστολή προτάσεων και παρατηρήσεων σας προς τη ΜΟΔΙΠ, καθώς και για την άμεση ενημέρωση της Ομάδας Υποστήριξης (qms@auth.gr) για όποιο τεχνικό πρόβλημα προκύπτει.

Τέλος, εκ μέρους της Προέδρου της ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ και Επιστ. υπεύθ. του Έργου ΣΔΠ-ΑΠΘ, Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού, Καθηγήτριας Δέσπως Αθ. Λιάλιου, των μελών της ΜΟΔΙΠ και της Ομάδας Υποστήριξης ΜΟΔΙΠ, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την εξαιρετική συνεργασία και την κατανόησή σας στις υψηλές απαιτήσεις αυτής δύσκολης ακαδημαϊκής χρονιάς και σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι και καλή ξεκούραση!

Με τιμή
Αλεξάνδρα Τζανεράκη