Είστε εδώ

Ενημερωτικό υλικό συναντήσεων ΜΟΔΙΠ

ΠΡΟΣ
κ. κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ
κ. κ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΟΜΕΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΜΟΝΟΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ & ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΘ
ΜΕΛΗ ΜΟΔΙΠ & ΕΡΓΟΥ ΜΟΔΙΠ

Κυρίες και κύριοι Πρόεδροι,
Κυρίες και κύριοι Συντονιστές ΟΜΕΑ,

Εκ μέρους της Προέδρου της ΜΟΔΙΠ, Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού, Καθηγήτριας Δέσπως Αθ. Λιάλιου, και σε συνέχεια της συνάντησης της Παρασκευής, 13.07.2012, σχετικά με την παρουσίαση του Ατομικού Απογραφικού Δελτίου μέλους ΔΕΠ και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων
της Ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων, σας γνωρίζουμε ότι στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ και στο σύνδεσμο http://qa.auth.gr/el/briefing/20120713 αναρτήθηκαν τα ακόλουθα:

-η εισήγηση της Προέδρου της ΜΟΔΙΠ
-η μαγνητοφώνηση της συνάντησης
-η παρουσίαση του Υπευθύνου Διασφάλισης Ποιότητας, κ. Κ. Αϊβαζίδη, για τα προαναφερθέντα θέματα

Με την ευκαιρία σας ενημερώνουμε ακόμη ότι στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ και στο σύνδεσμο http://qa.auth.gr/el/briefing/20120518, της ενημερωτικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 18.05.2012 στο Τελλόγλειο Ίδρυμα, έχει προστεθεί η εισήγηση της Προέδορυ της ΜΟΔΙΠ.

Ας σημειωθεί ότι και οι δύο εισηγήσεις της Προέδρου της ΜΟΔΙΠ συντάχθηκαν για προφορική χρήση στις αντίστοιχες συναντήσεις.

Παρακαλούμε για τη σχετική ενημέρωση των μελών της Σχολής/του Τμήματός σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις

Καλό σας μεσημέρι

Με τιμή
Αλεξάνδρα Τζανεράκη