Είστε εδώ

Διακρίσεις και εκδηλώσεις για ευρύ κοινό

ΠΡΟΣ
κ. κ. Προέδρους
κ. κ. Συντονιστές ΟΜΕΑ
Γραμματείες μονοτμηματικών Σχολών & Τμημάτων του ΑΠΘ

Κυρίες και κύριοι Πρόεδροι,
Κυρίες και κύριοι Συντονιστές ΟΜΕΑ
Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

εκ μέρους της Προέδρου της ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ, Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού, Καθηγήτριας Δέσπως Αθ. Λιάλιου, σε συνέχεια του υπ. αριθμ. Πρωτ. 55584/21-7-2011 εγγράφου μας και των μετέπειτα ηλεκτρονικών μας μηνυμάτων σε σχέση:

α. με τις διακρίσεις των φοιτητών και των μελών ΔΕΠ (σε εθνικό και διεθνές επίπεδο), και
β. με τις εκδηλώσεις που απευθύνονται στο ευρύ κοινό,

επανερχόμαστε για να υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία. Το επιστημονικό και το κοινωνικό έργο που επιτελείται στο Πανεπιστήμιό μας είναι σημαντικότατο και η αναγνώριση και η δημοσιοποίησή του, εντός και εκτός του ΑΠΘ, είναι καθοριστικής σημασίας για τους διακριθέντες, αλλά και για το Ίδρυμά μας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλείστε να αποστείλετε στη ΜΟΔΙΠ το αργότερο μέχρι την 31 Αυγούστου 2012 τις διακρίσεις που έχετε λάβει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, καθώς και τις εκδηλώσεις που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, όπως εκθέσεις, διαλέξεις κλπ, που διοργανώσατε, συμπληρώνοντας τους αντίστοιχους συνημμένους πίνακες (στα ελληνικά και στα αγγλικά).

Ας σημειωθεί ότι τα στοιχεία που θα μας αποστείλετε, θα αξιοποιηθούν και στη διοργάνωση της εκδήλωσης βράβευσης των διακριθέντων, όπως και πέρσυ.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι το νέο ακαδημαϊκό έτος η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιείται με ειδικές φόρμες, μέσω της ιστοσελίδας τη ΜΟΔΙΠ (θα ενημερωθείτε σχετικά).
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις.

Καλό σας απόγευμα
Με τιμή
Αλεξάνδρα Τζανεράκη

Συνημμένα πρότυπα διακρίσεων και εκδηλώσεων:
http://qa.auth.gr/documents/announcements/templates.zip