Είστε εδώ

Το ΑΠΘ μεταξύ των 200 καλύτερων Πανεπιστημίων στις θεματικές κατατάξεις της QS 2013

Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΠΘ,

Το Α.Π.Θ. βρίσκεται μεταξύ των 200 καλύτερων Πανεπιστημίων της παγκόσμιας κατάταξης, σε 10 από τα 30 θεματικά-επιστημονικά πεδία, για το έτος 2013, σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Κατάταξης QS.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας μπορείτε να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου, καθώς και τη μεθοδολογία της QS.

Οι Πρυτανικές Αρχές,

Ιωάννης Α. Μυλόπουλος, Πρύτανης ΑΠΘ
Ιωάννης Δ. Παντής,  Αναπληρωτής  Πρύτανη (Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)
Δέσπω Αθ. Λιάλιου, Αναπληρώτρια Πρύτανη (Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού)
Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου, Αναπληρώτρια Πρύτανη (Αντιπρύτανις Έρευνας)