Είστε εδώ

Μήνυμα Προέδρου ΜΟ.ΔΙ.Π. για την Ηλεκτρονική Αξιολόγηση

Αγαπητές φοιτήτριες,
Αγαπητοί φοιτητές,

Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά!

Έφτασε και πάλι η ώρα να αξιολογήσετε τα μαθήματα και τους διδάσκοντές σας. Στο σύνδεσμο Ηλεκτρονική Αξιολόγηση της ιστοσελίδας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) μπορείτε να δείτε την περίοδο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής αξιολόγησης στη Σχολή/στο Τμήμα σας. Τη συγκεκριμένη περίοδο, στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ, αφού κάνετε Είσοδο, χρησιμοποιώντας τον πανεπιστημιακό σας λογαριασμό, μπορείτε να αξιολογήσετε τα μαθήματα που παρακολουθείτε σε αυτό το εξάμηνο και τους αντίστοιχους διδάσκοντες. Μετά τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο ακόμη χρόνο για να μας πείτε τη γνώμη σας και για τη συνολική διαδικασία την οποία προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε.

Όπως σας έχω ξαναγράψει, η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς και οι αξιολογήσεις και οι παρατηρήσεις σας λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη από τη ΜΟΔΙΠ και τα Τμήματά σας, στο μέτρο πάντα του δυνατού. Όπως ίσως διαπιστώσατε στο προηγούμενο εξάμηνο, το ερωτηματολόγιο έχει συντομευθεί πολύ, ενέργεια που πραγματοποιήθηκε μετά τις παρατηρήσεις που μας υποβάλλατε.
 
Επιπλέον, επειδή μας ζητάτε ανατροφοδότηση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, η ΜΟΔΙΠ σας δίνει μέσω του συνδέσμου Αξιολόγηση Μαθημάτων πρόσβαση στα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του Ιδρύματος των προηγούμενων εξαμήνων, καθώς και στα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου για τη διαδικασία. (Για να δείτε τα Αποτελέσματα θα πρέπει πρώτα να έχετε κάνει
Είσοδο). Τα αναλυτικά αποτελέσματα για τα Τμήματα δε μπορούν να δημοσιοποιηθούν, όσο η συμμετοχή παραμένει χαμηλή, γιατί δεν μπορούν να θεωρηθούν στατιστικά αξιόπιστα, παρόλο που τα Τμήματά σας και η πλειοψηφία των καθηγητών σας επικροτούν τη διαδικασία της αξιολόγησης και τη λαμβάνουν υπόψή τους.

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε (και μάλιστα να τονίσουμε με ιδιαίτερη έμφαση) ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία σας και η ταυτοποίηση των απαντήσεών σας δεν είναι δυνατή από κανέναν!


Προτεραιότητα του ΑΠΘ, παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν, παρά τη συνεχή μείωση της χρηματοδότησης, αλλά και του διδακτικού και το διοικητικού προσωπικού μας, είναι, να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε το επίπεδο των σπουδών και της έρευνας στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα. Και το κατορθώνουμε! Στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ μπορείτε να δείτε ορισμένες από τις διακρίσεις που έχουν κατακτήσει τα τελευταία χρόνια φοιτήτριες και φοιτητές, αλλά και καθηγήτριες/καθηγητές μας, σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο, καθώς επίσης και τη θέση του ΑΠΘ στις διεθνείς κατατάξεις.

Ως Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού σας καλώ να μας αξιολογήσετε! Αξιοποιείστε την ευκαιρία που σας δίνει το ίδιο το ΑΠΘ για να συμβάλετε από την πλευρά σας στη βελτίωση των σπουδών σας.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας και εύχομαι κάθε επιτυχία στις προσπάθειές σας!


Η Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ
Αναπληρώτρια Πρύτανη-Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & προσωπικού

Δέσπω Αθ. Λιάλιου
Καθηγήτρια Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας