Είστε εδώ

Ηλεκτρονική Αξιολόγηση

Η σελίδα Ηλεκτρονική Αξιολόγηση παρουσιάζει σε πίνακα τις ημερομηνίες αξιολογήσεων των Τμημάτων για ένα εξάμηνο και για προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Εμφανίζονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των αξιολογήσεων και η ημερομηνία εμφάνισης των αποτελεσμάτων.