Είστε εδώ

e-Οδηγός Μεταπτυχιακών

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΑΠΘ. Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει και να εμφανίσει πληροφορίες για τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά του ΑΠΘ.

Ακαδημαϊκή Μονάδα

Η αναζήτηση των μεταπτυχιακών μπορεί να γίνει συνολικά για το Ίδρυμα ή για τα μεταπτυχιακά μιας Σχολής ή ενός Τμήματος.

Συμμετοχή (με/ως)

Μπορούν να εμφανιστούν τα μεταπτυχιακά της ακαδημαϊκής μονάδας στα οποία η μονάδα αποτελεί επισπεύδον ή συνεργαζόμενο τμήμα.

Επισπεύδον είναι ένα Τμήμα όταν παρέχει τη διοικητική υποστήριξη στο μεταπτυχιακό.

Όταν στο μεταπτυχιακό συμμετέχουν περισσότερα από ένα Τμήματα τότε ένα Τμήμα είναι επισπεύδον και τα υπόλοιπα είναι συνεργαζόμενα, δηλαδή δεν έχουν τη διοικητική υποστήριξη του μεταπτυχιακού.

Πολυτμηματικότητα

Μπορούν να αναζητηθούν τα μονοτμηματικά ή τα διατμηματικά μεταπτυχιακά μιας μονάδας. Διατμηματικό είναι ένα μεταπτυχιακό στο οποίο συμμετέχουν περισσότερα από ένα Τμήματα.

Όταν στα Τμήματα ενός μεταπτυχιακού περιλαμβάνονται Τμήματα που ανήκουν στο ΑΠΘ τότε το μεταπτυχιακό είναι Διατμηματικό ΑΠΘ, αν ανήκουν σε διαφορετικά ιδρύματα το μεταπτυχιακό είναι διιδρυματικό και αν ανήκουν σε Ιδρύματα του Εξωτερικού τότε είναι Διεθνές.

Κατάσταση

Τα μεταπτυχιακά μπορούν να αναζητηθούν ανάλογα με το αν λειτουργούν οπότε η κατάστασή τους είναι  σε Λειτουργία ή αν δε λειτουργούν οπότε η κατάστασή τους είναι σε μη Λειτουργία.

Ακαδημαϊκό έτος

Τα μεταπτυχιακά της μονάδας εμφανίζονται  είτε διαχρονικά ή για συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος.

Ευρύ Πεδίο / Στενό Πεδίο / Λεπτομερές Πεδίο

Η αναζήτηση των μεταπτυχιακών μπορεί να γίνει με το ευρύ, στενό και λεπτομερές πεδίο του μεταπτυχιακού.  Το ευρύ, στενό και λεπτομερές πεδίο αποτελούν πεδία της κατάταξης International Standard Classification of Education που αποτελεί μια διεθνή κατάταξη του περιεχομένου των σπουδών.

Δίδακτρα

Με την αναζήτηση μπορούν να εμφανιστούν τα μεταπτυχιακά της μονάδας που έχουν δίδακτρα ή όχι. Στα δίδακτρα συμπεριλαμβάνονται τα τέλη εγγραφής αν τυχόν υπάρχουν.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Η αναζήτηση μπορεί να γίνει με τη γλώσσα/γλώσσες που διδάσκονται τα μαθήματα του μεταπτυχιακού.