Είστε εδώ

Επιλογή Κατεύθυνσης

Η επιλογή κατεύθυνσης αφορά φοιτητές του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμ. Χημείας. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το 6ο εξάμηνο ή αν βρίσκονται σε εξάμηνο μεγαλύτερο του 6ου να μην έχουν επιλέξει ήδη κατεύθυνση.

Αρχικά οι φοιτητές μπαίνουν στη σελίδα της ΜΟΔΙΠ https://qa.auth.gr/student. Η σελίδα αυτή χρησιμοποιείται και για την ηλεκτρονική αξιολόγηση μαθημάτων και οι φοιτητές κάνουν Είσοδο με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του ιδρυματικού τους λογαριασμού.

Μετά την είσοδό τους οι φοιτητές οδηγούνται σε σελίδα όπου εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα για το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να επιλέξουν κατευθύνσεις με σειρά προτίμησης. Επιλέγοντας το  κουμπί «Επιλογή Σειράς Προτίμησης Κατευθύνσεων» εμφανίζεται η επόμενη σελίδα με τις κατευθύνσεις του Τμήματος. Το μήνυμα και το κουμπί επιλογής εμφανίζονται μόνο την περίοδο που είναι ενεργή η διαδικασία επιλογής κατεύθυνσης για το Τμ. Χημείας.

Επιπλέον στην ίδια σελίδα εμφανίζεται πίνακας με τον τρέχοντα βαθμό και τη σειρά κατάταξης ανά κατεύθυνση του προγράμματος σπουδών. Συγκεκριμένα, εμφανίζονται όλες οι κατευθύνσεις του Τμήματος και ανά κατεύθυνση στη στήλη score εμφανίζεται η βαθμολογία που συγκεντρώνει ο φοιτητής σε σχέση με τη μέγιστη βαθμολογία που θα μπορούσε να είχε κάποιος φοιτητής στη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η βαθμολογία προκύπτει από τους βαθμούς του φοιτητή στα μαθήματα. Για παράδειγμα, το σκορ 400,0 / 720,0 σημαίνει ότι ο φοιτητής έχει 400,0 μονάδες από τις 720,0 που θα μπορούσε να συγκεντρώσει σε αυτή την κατεύθυνση.

Η στήλη Κατάταξη δείχνει την κατάταξη του φοιτητή ανά κατεύθυνση με βάση τις μονάδες που συγκέντρωσε σε σχέση με τους υπόλοιπους φοιτητές που επιλέγουν κατεύθυνση. Για παράδειγμα, η κατάταξη 80 / 277 σημαίνει ότι ο φοιτητής για τη συγκεκριμένη κατεύθυνση είναι στη θέση 80 μεταξύ των 277 φοιτητών που επιλέγουν κατεύθυνση.

Στον ίδιο πίνακα φαίνεται και η επιλεγμένη σειρά κατευθύνσεων του φοιτητή όταν ο φοιτητής υποβάλει την προτιμώμενη σειρά επιλογής κατευθύνσεων.

Στη σελίδα με τις κατευθύνσεις οι φοιτητές βλέπουν ενημερωτικό μήνυμα για την περίοδο υποβολής και υπάρχει link στον ιστότοπο του Τμήματός τους όπου μπορούν να δουν τις περιγραφές των κατευθύνσεων.

Στη συνέχεια εμφανίζονται οι κατευθύνσεις για να ορίσουν οι φοιτητές τη σειρά προτίμησης. Η επιλογή γίνεται με τη χρήση dropdown μενού. Οι τιμές του dropdown μενού είναι 1, 2, 3, 4 και υπάρχει και παύλα (-). Το 1 αντιστοιχεί στην 1η τους επιλογή, το 2 στη 2η κοκ. Η παύλα δηλώνει ότι δεν επιλέγουν τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Οι φοιτητές μπορούν να ορίσουν σειρά προτίμησης για όσες κατευθύνσεις επιθυμούν αλλά κάθε κατεύθυνση πρέπει να έχει διαφορετική σειρά κατάταξης.

Αφού οι φοιτητές ορίσουν τη σειρά προτίμησης για τις κατευθύνσεις του Τμήματος επιλέγουν το κουμπί Υποβολή.

Οι φοιτητές μπορούν να αλλάξουν και να υποβάλουν τη σειρά προτίμησης κατευθύνσεων όσες φορές επιθυμούν για όσο διάστημα είναι ενεργή η διαδικασία ορισμού σειράς προτίμησης κατευθύνσεων.

Μετά την ημερομηνία λήξης η επιλεγμένη σειρά κατευθύνσεων θα είναι οριστική και δε θα μπορεί να αλλαχθεί.