Είστε εδώ

Χρήσιμα έντυπα για την ακαδημαϊκή πιστοποίηση

ΑΔΙΠ - Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης ΠΠΣ (Υπόδειγμα) 11 / 2019  
ΑΔΙΠ - Πρότυπο ΕΣΔΠ    
ΑΔΙΠ - Υπόδειγμα ΕΣΔΠ    
ΑΔΙΠ - Οδηγός Πιστοποίησης 1 / 2018  
ΑΔΙΠ - Παρουσίαση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης 12 / 2019  
ΑΔΙΠ - Εγχειρίδιο Δεδομένων Ποιότητας 3 / 2018
ΑΔΙΠ -Προγραμματισμός Στόχων    
ΑΔΙΠ -Πρακτικό Εσωτερικής Αξιολόγησης    
ΑΔΙΠ -Κατάλογος Ενεργειών    
ΑΔΙΠ - Ενημερωτική επιστολή για τη διαδικασία πιστοποίησης      
ΑΔΙΠ - Draft Timetable      
ΑΠΘ - Εγχειρίδιο Ποιότητας ΕΣΔΠ 5 / 2019
ΑΠΘ - Πρόταση Πιστοποίησης ΕΣΔΠ 5 / 2019
ΑΠΘ - Στοχοθεσία Ποιότητας 5 / 2019