Είστε εδώ

Επικοινωνία

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΑΠΘ

Κωνσταντίνος Αϊβαζίδης, qa@auth.gr, 2310-99-8596 για θέματα σχετικά με την ετοιμασία του φακέλου πιστοποίησης και τα δεδομένα ποιότητας του ΣΔΠ και του ΟΠΕΣΠ.

Λένα Μπιτσιάδου, modip@auth.gr, 2310-99-6499, για θέματα σχετικά με τον έλεγχο του φάκελου πιστοποίησης και την υποβολή του στην ΑΔΙΠ

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Ιωάννα Λεράκη (εσωτερικό 147) και Αικατερίνη Τσαλίκη (εσωτερικό 135), quality-assurance@adip.gr, 210-9220944 και 210-9220238, για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή των προτάσεων πιστοποίησης και τη διαδικασία που θα τις ακολουθήσει.