Είστε εδώ

Επιτόπια Επίσκεψη

Πρακτικές Οδηγίες

 1. Η αίθουσα που θα επιλεγεί, ιδανικά, να έχει τραπέζι συνεδριάσεων σε σχήμα Π, να υπάρχει προβολικό μηχάνημα και καλή σύνδεση Internet.
 2. Όλα τα αρχεία που θα χρησιμοποιηθούν καλό είναι να είναι ανεβασμένα σε κάποιο χώρο στο διαδίκτυο (π.χ. google drive) ώστε εάν χρειαστεί κάτι να μπορεί να βρεθεί από εκεί.
 3. Μπροστά σε κάθε συμμετέχοντα να υπάρχει μικρή ταμπέλα με το όνομα και την ιδιότητά του. Αντίστοιχα να υπάρχουν καρτελάκια με τα ίδια στοιχεία για κάθε έναν ξεχωριστά.
 4. Στα γεύματα, ιδανικά, οι αξιολογητές να είναι μόνοι τους
 5. Καλό θα ήταν, αν υπάρχει η δυνατότητα ενοικίασης, να υπάρχει μεταφορικό μέσο για τη μεταφορά των αξιολογητών από και προς το αεροδρόμιο και από και προς το ξενοδοχείο που θα διαμένουν.
 6. Στα διαλείμματα, να υπάρχει καφές και κάποιο σνακ.
 7. Να τηρούνται, όσο είναι δυνατόν, τα ωράρια της επίσκεψης.


Χρήσιμες Συμβουλές

 1. Να διαβαστούν προσεκτικά και να ακολουθηθούν πιστά οι οδηγίες της ΑΔΙΠ σχετικά με το πρόγραμμα της επίσκεψης.
 2. Οι παρουσιάσεις που θα γίνουν να είναι σύντομες και περιεκτικές. Στην παρουσίαση του Τμήματος να γίνεται αναφορά στον Στρατηγικό σχεδιασμό του Τμήματος και την πολιτική ποιότητάς του και να συνδέεται με τα αντίστοιχα του Ιδρύματος. Να γίνεται αναφορά στην διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες του Ιδρύματος που υπάρχουν και τηρούνται.
 3. Το Τμήμα (Πρόεδρος, ΟΜΕΑ κα) να γνωρίζει το εγχειρίδιο ποιότητας, τις διαδικασίες και τις οδηγίες της ΜΟΔΙΠ. Επίσης, να ενημερωθεί για την πρόταση πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Ιδρύματος και την έκθεση πιστοποίησης των αξιολογητών.
 4. Να γίνει γνωστό στους αξιολογητές ότι το Τμήμα συνδέεται με τα διάφορα Όργανα του ΑΠΘ, όπως Σύγκλητος, ΜΟΔΙΠ, Πρυτανικό Συμβούλιο κτλ μέσω διαδικασιών και συμμετέχει ενεργά σε αυτά.
 5. Οι φοιτητές που θα επιλεγούν να εκπροσωπήσουν το Τμήμα, ιδανικά να γνωρίζουν τις διαδικασίες, τον στρατηγικό σχεδιασμό και τις λειτουργίες του Τμήματος και του Πανεπιστημίου γενικότερα.
 6. Να γίνει προσεκτική επιλογή των αποφοίτων που θα μιλήσουν για το Τμήμα  (άτομα καταξιωμένα στο εργασιακό χώρο και στην κοινωνία).
 7. Να υπάρχει γενικά ομοιομορφία στις παρουσιάσεις: ή όλες στα ελληνικά ή όλες στα αγγλικά.
 8. Να παρουσιαστούν όλα τα θετικά – δυνατά στοιχεία ενός Τμήματος, π.χ. εγκαταστάσεις, σύνδεση με την κοινωνία, σύνδεση με την αγορά εργασίας, πολιτιστικές και ανθρωπιστικές ενέργειες που πραγματοποιούνται κτλ.