Είστε εδώ

Πορεία Προτάσεων Πιστοποίησης ΠΠΣ

  Τμήμα Υπεύθυνος Φακέλου Υποβολή ΜΟΔΙΠ Έλεγχος ΜΟΔΙΠ Υποβολή ΕΘΑΑΕ Έλεγχος ΕΘΑΑΕ Καθορισμός Ημερομηνίας Επίσκεψη Αξιολογητών Draft Έκθεσης Πιστοποίηση
1. Θεολογίας Σοφία Χ Χ X          
  Εισ. Κατ. Μουσουλμανικών Σπουδών Σοφία Χ Χ X          
2. Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Κωνσταντίνος Χ Χ Χ          
3. Νομικής Αλεξάνδρα Χ Χ Χ Χ        
4. Οικονομικών Επιστημών Παύλος Χ Χ X          
5. Πολιτικών Επιστημών Παύλος Χ Χ X          
6. Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ Λένα X Χ X          
7. Φιλολογίας Κωνσταντίνος Χ Χ Χ          
8. Ιστορίας και Αρχαιολογίας Λένα Χ Χ X          
9. Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Κωνσταντίνος X Χ Χ          
10. Ψυχολογίας Αλεξάνδρα Χ Χ X          
11. Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Λένα Χ Χ X          
12. Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Λένα Χ Χ X          
13. Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Παύλος Χ Χ X          
14. Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Λένα Χ Χ X          
15. Φυσικής Λένα Χ Χ X          
16. Μαθηματικών Κωνσταντίνος Χ Χ X          
17. Χημείας Αλεξάνδρα Χ Χ Χ Χ        
18. Βιολογίας Αλεξάνδρα Χ Χ X          
19. Γεωλογίας Λένα Χ Χ X          
20. Πληροφορικής Αλεξάνδρα Χ Χ X          
21. Πολιτικών Μηχανικών Αλεξάνδρα Χ Χ Χ Χ        
22. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Λένα X Χ X          
23. Μηχανολόγων Μηχανικών Αλεξάνδρα Χ Χ X X        
24. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Κωνσταντίνος Χ Χ Χ          
25. Χημικών Μηχανικών Αλεξάνδρα Χ Χ Χ Χ        
26. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Κωνσταντίνος Χ   X          
27. Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Κωνσταντίνος X Χ X          
28. Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Αλεξάνδρα Χ Χ X          
29. Μουσικών Σπουδών Αλεξάνδρα Χ Χ X Χ        
30. Θεάτρου Παύλος Χ Χ X          
31. Κινηματογράφου Αλεξάνδρα Χ Χ X Χ        
32. Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Παύλος Χ Χ X          
33. Επιστημών Προσχολικής Αγωγής Κωνσταντίνος Χ Χ Χ          
34. Ιατρικής Παύλος / Άλεξ Χ Χ X X        
35. Κτηνιατρικής Παύλος Χ   X          
36. Οδοντιατρικής Παύλος Χ Χ X          
37. Φαρμακευτικής Κωνσταντίνος Χ Χ Χ          
38. Γεωπονίας Αλεξάνδρα Χ Χ Χ X        
39. Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Αλεξάνδρα Χ Χ X X        
40. ΤΕΦΑΑ (Θεσσαλονίκης) - Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ  
41. ΤΕΦΑΑ (Σέρρες) Αλεξάνδρα Χ Χ X          
      42 40 42 11 1 1 1 0
      100% 95% 100% 261% 2% 2% 2% 0%

Ενημέρωση: 10 Ιουνίου 2020