Είστε εδώ

Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Πανεπιστήμιο Τουλούζης (Γαλλία)
Απόφοιτοι Πανεπιστημίων Τμημάτων Νομικής
Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Συγκριτικό Δίκαιο, Κοινωνικό Δίκαιο

Χαρακτηριστικά: Τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου διεξάγονται στην Τουλούζη, ενώ αυτά του δευτέρου εξαμήνου στη Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί η πρακτική άσκηση ή η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Το πρόγραμμα αυτό επανιδρύθηκε ως Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο
13/03/2017 - 27/03/2017

Γαλλία

Τουλούζη
3 εξάμηνα
90
Όχι
14
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Αξιολόγηση Φακέλου