Είστε εδώ

Αειφορική Γεωργία, Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Τρόφιμα

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
 1. Αγροτική Οικονομία
 2. Γενετική Βελτίωση Φυτών, Αγροκομία και Ζιζανιολογία
 3. Γεωργική Μηχανική και Υδατικοί Πόροι
 4. Εδαφολογία και Διαχείριση Εδαφικών πόρων
 5. Επιστήμη Ζωικής Παραγωγής
 6. Επιστήμη Οπωροκηπευτικών
 7. Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
 8. Επιστημών Φυτοπροστασίας
 9. Οικολογία και Αειφορική Διαχείριση Οικοσυστμάτων
 10. Οινολογία – Αμπελουργία
Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
 1. Γεωπονικές Επιστήμες
22/08/2016 - 09/09/2016

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
Όχι
100
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου