Είστε εδώ

Δασολογία και Φυσικό Περιβάλλον

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Δασική Παραγωγή – Προστασία Δασών – Φυσικό Περιβάλλον
  2. Λιβαδοπονία και Άγρια Πανίδα – Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων
  3. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φυσικών Πόρων
  4. Δασοτεχνικά και Υδρονομικά Έργα
  5. Συγκομιδή και Τεχνολογία Δασικών Προϊόντων
Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ συγγενούς γνωστικού αντικειμένου
Δασικό Οικοσύστημα, Δασοκομία, Διαχείριση Οικοσυστημάτων, Δασική Πολιτική, Αξιοποίηση Ξύλου

Χαρακτηριστικά: Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο υπηρεσιών και δραστηριοτήτων όπως Περιβάλλον, Δάση, Προστατευόμενες περιοχές, Βιομηχανίες ξύλου και επίπλου, Συνεταιριστικές οργανώσεις, Κτηματολόγιο κλπ

12/07/2016 - 22/07/2016

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
Όχι
35
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου