Είστε εδώ

Φυσική Δραστηριότητα και Ποιότητα Ζωής

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ
  1. Επιστήμες Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
  2. Επιστήμες Υγείας
Φυσική Δραστηριότητα, Ποιότητα Ζωής, Υγεία, Εκπαίδευση
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
Όχι
25
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου