Είστε εδώ

Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες
  1. Άσκηση και Υγεία
  2. Σχολική Φυσική Αγωγή
  3. Προπονητική Αθλημάτων
  4. Προσαρμοσμένη/ειδική φυσική αγωγή
Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ
  1. Επιστήμες Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
  2. Ψυχοπαιδαγωγικές Επιστήμες (Παιδαγωγική Επάρκεια)
Άσκηση, Υγεία, Φυσική Αγωγή, Προπονητική

Υποτροφία: Χορηγείται μία υποτροφία ανά κατεύθυνση σύμφωνα με τον μέσο όρο βαθμολογίας των εννιά (9) μαθημάτων στο τέλος του 3ου εξαμήνου. Σε περίπτωση ισοψηφίας το ποσό μοιράζεται ισομερώς.

Χαρακτηριστικά: Κάποια μαθήματα γίνονται εξ' αποστάσεως

Το πρόγραμμα αυτό επανιδρύθηκε ως Ανθρώπινη Απόδοση
19/09/2016 - 07/10/2016

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
Όχι
80
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου