Είστε εδώ

Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
  • Μουσικών Σπουδών
  • Ιατρικής
  • Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)
  1. Δικτυακή Υπολογιστική - Ηλεκτρονικό Εμπόριο
  2. Ευφυή Συστήματα - Μεθοδολογίες Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Εφαρμογές
  3. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ήχου και της εικόνας για την εκπαίδευση και την παραγωγή
1. Απόφοιτοι ΑΕΙ
2. Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών
3. Απόφοιτοι ΤΕΙ Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου
  1. Τεχνολογικές Επιστήμες
Τεχνολογία, Ρομποτική, Διαδίκτυο, Ήχος / Εικόνα

Τέλη Φοίτησης: Η διάρκεια φοίτησης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι τρία (3) εξάμηνα, και απαιτούνται δίδακτρα (650ευρώ / ανά εξάμηνο). Τα δίδακτρα προβλέπεται να καταβάλλονται είτε εφάπαξ είτε σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις (5 δόσεις των 130 ευρώ).

Υποτροφία: Χορηγούνται επίσης τρις (3) υποτροφίες ανά κατεύθυνση μετά την παρέλευση του πρώτου εξαμήνου των σπουδών σε φοιτητές εγγεγραμμένους στο ΔΔΠΜΣ οι οποίοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία όλα τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου και είχαν τους μεγαλύτερους μέσους όρους βαθμών στα μαθήματα.

Χαρακτηριστικά: Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε εταιρίες πληροφορικής (ΙΤ), Ιατρικής, ΜΜΕ, θεάματος, εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα αυτό επανιδρύθηκε ως Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών
15/06/2017 - 31/08/2017

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
Όχι
45
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου