Είστε εδώ

Δίκαιο και Οικονομικά

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Νομικής
  • Οικονομικών Επιστημών (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)
  1. Δίκαιο και Οικονομικά στον τομέα των Επιχειρήσεων
  2. Δίκαιο και Οικονομικά της Κυβερνητικής Πολιτικής
  3. Γενική Κατεύθυνση

Τμήμα: Επισπεύδον Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Παν. Μακεδονίας

Το πρόγραμμα αυτό επανιδρύθηκε ως Δίκαιο και Οικονομικά
-

-

-
3 εξάμηνα
90
Όχι
35
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
-