Είστε εδώ

Γλωσσικές, Λογοτεχνικές και Διαπολιτισμικές Σπουδές στο Γαλλόφωνο και Ευρωπαϊκό Χώρο

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Γαλλική λογοτεχνία και Διαπολιτισμικότητα
  2. Διδακτική των Γλωσσών και Νέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική Επικοινωνία
  3. Μεταφρασεολογία - Μετάφραση Λογοτεχνίας και Επιστημών του Ανθρώπου
Πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ
  1. Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Γαλλική Λογοτεχνία, Διδακτική, Γλωσσική Επικοινωνία, Μεταφρασεολογία - Μετάφραση
20/08/2017 - 05/09/2017

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
Όχι
36
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου