Είστε εδώ

Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα Επικοινωνίας
  2. Επικοινωνία και Πολιτισμός
Απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ
Διαδικτυακή Δημοσιογραφία, Πολιτισμική Επικοινωνία

Χαρακτηριστικά: Oι απόφοιτοι της 1ης ειδίκευσης μπορούν να εργαστούν ως δημοσιογράφοι, ως στελέχη ειδησεογραφικών οργανισμών (ΜΜΕ, πρακτορεία ειδήσεων) και σε γραφεία επικοινωνίας/τύπου. Οι απόφοιτοι της 2ης ειδίκευσης μπορούν να εργαστούν σε πολιτισμικούς οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, στον πολιτισμικό σχεδιασμό/επικοινωνία της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε μορφωτικά ιδρύματα, στην ευρύτερη οπτικο-ακουστική πολιτισμική βιομηχανία, σε φορείς έρευνας κοινής γνώμης και διαφήμισης. Οι απόφοιτοι και των δύο ειδικεύσεων μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο διδακτορικό κύκλο.

01/09/2016 - 15/09/2016

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
Όχι
30
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου