Είστε εδώ

Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Ψυχολογίας
  • Πανεπιστήμιο Βενετίας Ca' Foscari (Ιταλία)
  1. Δικαιώματα του Ανθρώπου και Εκδημοκρατισμός

Τμήμα: Το Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα διευθύνεται από το European Inter-University Center/EIUC με έδρα τη Βενετία. Το Πρόγραμμα είναι Διαπανεπιστημιακό και σε αυτό συμμετέχουν 41 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Τα μαθήματα στα δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα στο Lido/Βενετία και στα 41 Ευρωπαϊκά συμμετέχοντα Πανεπιστήμια διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα. Η μεταπτυχιακή διατριβή (Master of Arts) συγγράφεται στην αγγλική γλώσσα.

Τέλη Φοίτησης: Τα δίδακτρα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 είναι 4900€ (συν κόστος εγγραφής 150€ και δαπάνη διοικητικής προώθησης της αίτησης 50€). Τα παραπάνω ποσά πληρώνονται στο EIUC.

Υποτροφία: Το EIUC δεν παρέχει πλήρεις υποτροφίες. Ένας περιορισμένος αριθμός φοιτητών μπορεί να επωφεληθεί από οικονομική ενίσχυση η οποία συνίσταται σε μερική συμβολή για την κάλυψη του κόστους διαβίωσης και/ή σε ολική ή μερική απαλλαγή από τα δίδακτρα.

Χαρακτηριστικά: Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

-

-

-
2 εξάμηνα
60
Όχι
90
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
-