Είστε εδώ

Διοίκηση και Οικονομία

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά
  2. Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
1. Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών 2. Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ Πολυτεχνικών Σχολών 3. Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ Σχολών Θετικών Επιστημών 4. Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ Σχολών Πληροφορικής
Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
Όχι
30
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
-