Είστε εδώ

Διοίκηση Επιχειρήσεων - MBA

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ όλων των ειδικοτήτων
  1. Οικονομία - Διοίκηση
  2. Θετικές Επιστήμες
Διοίκηση επιχειρήσεων
Το πρόγραμμα αυτό επανιδρύθηκε ως Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
Όχι
60
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Αξιολόγηση Φακέλου