Είστε εδώ

Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
1. Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ Τμημάτων Διοίκησης 2. Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικών Επιστημών 3. Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ Θετικών Επιστημών 4. Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφικής 5. Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων, Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ
  1. Οικονομία - Διοίκηση
  2. Θετικές Επιστήμες
Εφοδιαστική, Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού, Κανάλι Διανομής
Το πρόγραμμα αυτό επανιδρύθηκε ως Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού
30/04/2017 - 30/06/2017

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
Όχι
30
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Αξιολόγηση Φακέλου